Koncepcia rozvoja telesnej kultúry a podpory stravovacích návykov smerom k znižovaniu výskytu obezity u detí a mládeže

Dokument na stiahnutie: Koncepcia rozvoja TVkultúry a podpory stravovacíh návykov smerom k odstraňovaniu obezity u detí a mládeže Odbor školstva a mládeže, Mestský úrad Žilina  Koncepcia rozvoja telesnej kultúry a podpory stravovacích návykov smerom k znižovaniu výskytu …

Uverejnené v Články

UČITEĽKA MŠ (predprimárne vzdelávanie)

ZŠ s MŠ, Dolná Trnovská 36, Žilina Pozícia: UČITEĽKA  MŠ (predprimárne vzdelávanie) Úväzok: 100% Dátum nástupu: január 2016 Požiadavky: Kvalifikačné predpoklady – min. úplné stredné odborné vzdelanie  príslušného zamerania. Prax v odbore vítaná. Požadované …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie / učiteľ pre materské školy/

Materská škola Zástranie vyhlasuje voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľa pre predprimárne vzdelávanie / učiteľ pre materské školy/ s nástupom od 1.1.2016. Požiadavky: ukončené odborné stredoškolské vzdelanie s maturitou,prípadne bakalárske v danom obore.Flexibilita,ústretovosť,kladný …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina

THP pracovník na zabezpečovanie účtovníckej agendy Úväzok:1,0 na dobu určitú Predpokladaný termín nástupu dohodou Základné požiadavky: kvalifikačné predpoklady –  min. úplné stredné vzdelanie príslušného zamerania, Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Majstrovstvá okresu žiakov Žilina v rapid ( zrýchlenom )šachu

Prvý novembrový piatok hostilo CVČ na Kuzmányho 105 Žilina najlepších mladých šachistov z okresu Žilina a KNM. Majstrovstiev sa zúčastnilo 25 škôl so 114 žiakmi. Hralo sa švajčiarskym systémom na 7 kôl.  Šach dáva deťom veľa. Učí ich rozmýšľať, kombinovať, […]

Uverejnené v Články, Top

Lampióny na Hájiku

Dňa 26.10.2015 sa na ZŠ Námestie mladosti 1 konali Jesenné slávnosti, ktorými chceli pedagógovia ZŠ, žiaci aj rodičia z celého Hájika osláviť nádherné ročné obdobie – jeseň. Slávnosti sa začali o 17 00 hod. rozžiarenou cestou do školy z rozsvietených tekvíc, ktoré si […]

Uverejnené v Články

Riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 010 03 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA   Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Erasmus+ aj s učiteľkou materskej školy

V priebehu júlových dní  som využila príležitosť overiť si a skvalitniť úroveň jazykových schopností anglického jazyka na študijnom pobyte zastrešenom projektom Erasmus +. Kurz určený pedagógom predprimárneho vzdelávania sa vyznačoval vysokou úrovňou výučbového  programu. …

Uverejnené v Články

Ako lepšie zvládať úskalia porúch učenia IX

Pod týmto názvom ZŠ, Lichardova zorganizovala už deviatykrát, pod záštitou primátora mesta, Ing. Igora Chomu, Odboru školstva a mládeže v spolupráci s OÚ – odborom školstva dňa 22.10.2015 pre rodičov, učiteľov, špeciálnych pedagógov, asistentov a výchovných poradcov workshop pod …

Uverejnené v Články

Žilina v Bratislave opäť zaujala

Angličtina v pesničkách je známy projekt, ktorý poznajú najmä deti a vyučujúci v Bratislave. Ale ani tu u nás, v okolí Žiliny a Bytče, nám táto akcia nie je cudzia. Za celým projektom stoja zakladajúci členovia, a to manažér, učiteľ […]

Uverejnené v Články, Top