Tajomstvo vodnej kvapky v záhrade zážitkového učenia

Základná škola, Lichardova 24, 01001 Žilina Milí rodičia a priatelia školy!  Spoločnosť TESCO vybrala v žilinskom regióne tri projekty, ktoré podporí a medzi nimi je aj naša škola. O výške grantu rozhodnú zákazníci v hlasovaní. Preto Vás prosíme zahlasovať za projekt našej …

Uverejnené v Články

Upratovačka

Materská škola, Čajakova 4A, Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Pracovná pozícia: Upratovačka Úväzok: plný – zástup počas PN Predpokladaný termín nástupu: ihneď. Náplň práce: upratovanie a udržiavanie vnútorných a vonkajších priestorov školy. Základné …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Pomocná kuchárka – zástup za PN

Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na: Pomocná kuchárka – zástup za PN Predpokladaný termín nástupu ihneď Základné požiadavky: stredoškolské odborné vzdelanie, poprípade učebný odbor flexibilita, komunikatívnosť, …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Úspech v celoslovenskej súťaži

Začiatkom decembra 2018 sa uskutočnilo v hoteli Slovan v Žiline vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže „Láskavosť má zmysel.“ Súťaž sa konala pod záštitou organizácie LIONS CLUB-u, ktorá podporuje detské a mládežnícke talenty. Žiak našej školy ZŠ s MŠ Školská …

Uverejnené v Články

Mikuláš v CVČ Kuzmániho

Štvrtkový podvečer s Mikulášom, čertom, anjelikmi a ďalšími rozprávkovými postavičkami v našom CVČ sa nadmieru vydaril. Nádherné detské vystúpenia našich súborov a takmer 900 rozdaných mikulášskych darčekov vytvorili v športovej hale úžasnú atmosféru. Radosť detí a spokojnosť …

Uverejnené v Články

Erasmus + nielen v Anglicku ale aj na Malte

V letných mesiacoch sa  pani učiteľky a neskôr aj riaditeľ školy či školská psychologička  zo ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí mali možnosť zúčastniť v rámci programu Erasmus+ mobilita zamestnancov na zahraničných jazykových kurzoch. Projekt Erasmus+ je v základnej …

Uverejnené v Články

učiteľka predprimárneho vzdelávania

Základná škola s materskou školou Brodňanská 110/17, Žilina Oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľka predprimárneho vzdelávania Predpokladaný termín nástupu 8.1.2019 Kvalifikačné požiadavky: V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Úspešne v grante Nadácie Kia Motors Slovakia – Digitálna učebňa

S radosťou sme na ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí  prijali správu, že Nadácia Kia Motors Slovakia podporila našu žiadosť o grant pod názvom Digitálna učebňa. Vďaka grantu sme získali interaktívnu tabuľu s príslušenstvom do digitálnej učebne a 15 tabletov na elektronické […]

Uverejnené v Články

riaditeľka Materskej školy, Nám. Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Upratovačka – zástup za PN

Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na: Upratovačka – zástup za PN Predpokladaný termín nástupu ihneď – do 21.12.2018 Základné požiadavky: stredoškolské odborné vzdelanie, poprípade učebný odbor flexibilita, komunikatívnosť, …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania