Školský psychológ – zástup dlhodobej PN

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: Školský psychológ – zástup dlhodobej PN Predpokladaný termín nástupu : 1.apríl 2019 Základné požiadavky: – vysokoškolské vzdelanie v danom …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

pomocná kuchárka v školskej jedálni

Materská škola Nám. Janka Borodáča 6 010 08 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom: Pracovná pozícia: pomocná kuchárka v školskej jedálni Pracovný čas: od 7:00 do 15:00 Zručnosti, schopnosti  Ďalšie požiadavky: – …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Beseda s majiteľom klubu MŠK Žilina

V utorok 12.3.2019 sa na ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí uskutočnila beseda Jozefa Antošíka, majiteľa klubu MŠK Žilina, so žiakmi futbalových  tried. „V prezentácii prvého muža žilinského futbalu mali možnosť naše mladé nádeje bližšie spoznať …

Uverejnené v Články

Pomocná kuchárka – zástup PN

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Pomocná kuchárka – zástup PN Predpokladaný termín nástupu – ihneď Základné požiadavky: – stredoškolské odborné vzdelanie, alebo učebný odbor – flexibilita – …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Týždeň s anglickou lektorkou v ZŠ s MŠ Gaštanová

V týždni od 18.3. do 22.3.2019 navštívi Základnú školu s materskou školou Gaštanová v Žiline lektorka anglického jazyka Ciara Stanton pochádzajúca z UK.Počas tohto týždňa žiaci 4. ročníka absolvujú 10hodinový kurz Talk to talk, počas ktorého budú mať možnosť …

Uverejnené v Články

Deň otvorených dverí v ZŠ s MŠ Gaštanová 56, Žilina

Dňa 19. 3. 2019 sa bude v Základnej škole s materskou školou Gaštanová 56 v Žiline konať Deň otvorených dverí v čase od 9,00 hod. do 16,30 hod. V tomto čase si rodičia a budúci prváčikovia môžu pozrieť inovatívne formy výučby vo všetkých triedach …

Uverejnené v Články

Čitateľský maratón Daniela Tupého v ZŠ s MŠ Gaštanová 56

Dňa 27.3. 2019 sa v Základnej škole s materskou školou Gaštanová 56 v Žiline uskutoční 15. ročník Čitateľského maratónu Daniela Tupého, nášho rodáka, ktorý zahynul v mladom veku násilnou smrťou. I takouto formou škola vyjadruje svoj odpor proti násiliu …

Uverejnené v Články

Asistent učiteľa

Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom: Pracovná pozícia: Asistent učiteľa Predpokladaný termín nástupu: 11. Marec 2019 Základné požiadavky: Minimálne stredoškolské vzdelanie pedagogického smeru Bezúhonnosť Spoľahlivosť Úväzok: …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. V termíne od 13. mája do 15. mája 2019 bude vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej […]

Uverejnené v Články

Zápis do 1. ročníka žilinských základných škôl bude od 3. do 5. apríla

Zápis detí do 1. ročníka všetkých základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina, sa pre školský rok 2019/2020 uskutoční v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2016 od 03. apríla do 05. apríla 2019. Vo všetkých základných školách bude […]

Uverejnené v Články