Deň jablka v MŠ Jarná Žilina

Každoročne na jeseň pripravujeme akciu Deň jablka, ktorá je spojená s výstavou jabĺk  a jabĺčkovými výtvormi z papiera, lega, vlny, šušiek, polystyrénu a rôzneho odpadového materiálu, ktoré pripravujú pani učiteľky, deti a rodičia. …

Uverejnené v Články

Deň výživy na ZŠ Námestie mladosti v Žiline

Zdravie je predpokladom kvalitného života. A výživa patrí k rozhodujúcim faktorom, ktoré ovplyvňujú zdravie každého z nás. Aj minimálne vzdelanie v oblasti výživy môže mať obrovský účinok na kvalitu ľudského života. Naša škola patrí do celonárodnej siete škôl podporujúcich …

Uverejnené v Články

Každoročná výstava šarkanov v MŠ Jarná

V Materskej škole na Jarnej  ulici v Žiline pripravujeme každoročne výstavu šarkanov, ktoré vyrobili deti s pani učiteľkami. …

Uverejnené v Články

ĎAKUJEME MŠK ŽILINA

V treťom septembrovom týždni sme na pôde ZŠ s MŠ Školská 49 zorganizovali sériu troch besied s trénerom a  futbalistami MŠK Žilina. Prvé stretnutie sa konalo v telocvični školy 14. septembra a zúčastnili sa na ňom chlapci športových tried 5.-9. ročníka.  Besedovali s trénerom …

Uverejnené v Články

Zvládneme 10 000 skokov pre zdravie?

V rámci Európskeho týždňa športu sa Základná škola s materskou školou na Školskej ulici v Žiline – Závodí zapojí do výzvy “Zvládneme 10 000 skokov pre zdravie?” Na hodinách telesnej výchovy sa bude skákať cez švihadlo, pričom počet skokov zúčastnených sa sčíta. […]

Uverejnené v Články

Záhrada zážitkového učenia

Záhrada zážitkového  učenia  – rovnaká šanca úspešnosti pre všetkých žiakov v spolupráci s rodinou. Pod týmto názvom  sme v ZŠ na Lichardovej ulici vybudovali záhradu zážitkového učenia prostredníctvom grantu Nadácie KIA MOTORS SLOVAKIA , ktorá slúži nielen na výučbu …

Uverejnené v Články

Sociálny pedagóg

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na: Sociálny pedagóg Predpokladaný termín nástupu september/október. Základné požiadavky: vzdelanie v zmysle platnej legislatívy flexibilita, kreativita, zodpovednosť práca s …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Asistent učiteľa

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na: Asistent učiteľa Predpokladaný termín nástupu september/október Základné požiadavky: vzdelanie v zmysle platnej legislatívy, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, práca s …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Učiteľstvo pre sekundárne vzdelávanie: matematika – geografia

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina   oznamuje voľné pracovné miesto: Učiteľstvo pre sekundárne vzdelávanie: matematika – geografia Predpokladaný termín nástupu 1.9.2017, na dobu určitú (zástup MD) Základné požiadavky: vysokoškolské …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Učiteľstvo pre základné umelecké školstvo

Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Učiteľstvo pre základné umelecké školstvo – skrátený pracovný úväzok Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2017 Základné požiadavky: Vysokoškolské vzdelanie so zameraním …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania