riaditeľka Materskej školy, Suvorovova 2797/20, 010 01 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľka Materskej školy, Petzvalova 8, 010 15 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľka Materskej školy, Čajakova 4, 010 01 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľka Materskej školy, Gemerská 1772, 010 08 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Jarná 20, 010 01 Žilina,

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Upratovačka

Materská škola, Bajzova 9. , Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Pracovná pozícia: Upratovačka Úväzok: plný Predpokladaný termín nástupu: 1.7.2019 Náplň práce: upratovanie a udržiavanie vnútorných a vonkajších priestorov školy. Základné požiadavky: minimálne …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Školský psychológ – zástup dlhodobej PN

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: Školský psychológ – zástup dlhodobej PN Predpokladaný termín nástupu : máj 2019 Základné požiadavky: – vysokoškolské vzdelanie v danom odbore, – …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Anglický jazyk – Slovenský jazyk / Nemecký jazyk – Ruský jazyk

Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina – Závodie prijme od školského roka 2019/2020 do pracovného pomeru učiteľov s aprobáciou: 1.Anglický jazyk – Slovenský jazyk 2.Nemecký jazyk – Ruský jazyk Úväzok : 1,00  ( možný je aj čiastočný …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Chránime životné prostredie!

Pri príležitosti Dňa Zeme sa aj naša škola, ZŠ, Lichardova 24, zapojila do projektu „ Čisté mesto, čistý domov“. V rámci tohto projektu 17. apríla 2019 sa žiaci našej školy spolu s učiteľmi celý deň venovali zážitkovým environmentálnym aktivitám, zameraných …

Uverejnené v Články

Medzi poslednými návštevníkmi Notre Damu aj žiaci zo Závodia

Paríž, jedno z najkrajších miest Európy, nedávno navštívili  deti  aj  niektorí ich rodičia zo ZŠ s  MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí. Niekoľko zaujímavých dní strávených v najromantickejšom meste im prinieslo veľa nových zážitkov. Boli …

Uverejnené v Články