SÉRIA BESIED S MŠK ŽILINA POKRAČUJE

Koncom septembra sme na pôde ZŠ s MŠ Školská 49 zorganizovali sériu ďalšej besedy s futbalistami MŠK Žilina. Našimi hosťami boli Jaroslav Mihalík a mladý talent Róbert Boženík. Bolo zvláštne vidieť „Boža“ opäť medzi nami. Veď ešte pred niekoľkými rokmi chodil na […]

Uverejnené v Články

Anglický týždeň pre deviatakov

  Anglický týždeň pre deviatakov mal veľký úspech, v budúcom roku pokračujeme opäť Od 11. 6. 2018 do 15. 6. 2018 sa žiaci deviatych ročníkov ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí rozprávali  iba po anglicky. Zaujímavé hodiny  s využitím metódy CLIL […]

Uverejnené v Články

Závodská škola s novými skúsenosťami vďaka Erasmus+

Program Erasmus+ na ZŠ s MŠ Školská v Žiline – Závodí pokračuje ďalšími mobilitami zamestnancov. Učiteľka v materskej škole a riaditeľ školy mali možnosť opäť získať nové skúsenosti vo Veľkej Británii. „Počasie stredného Slovenska som plná očakávania nového …

Uverejnené v Články

SHAKESPEARE´S DAY mestské kolo má čoraz viac priaznivcov

Súťaž inšpirovaná  velikánom anglickej literatúry Williamom Shakespearom má už v meste svoju tradíciu. Jej deviaty ročník sa uskutočnil v Britskom centre Krajskej knižnici v Žiline dňa 24.4.2018.  Veľa mladých odvážnych recitátorov ukázalo svoje schopnosti a v silnej konkurencii …

Uverejnené v Články

Ďalší ročník EINSTEIN TEEN 7.,8.,9. ročníka

Dňa 28.3.2018 sa v priestoroch Britského centra Krajskej knižnice v Žiline uskutočnila mestská súťaž EINSTEIN TEEN 7.,8.,9. ročníka, ktorú zorganizovalo Metodické oddelenie anglického jazyka pre druhý stupeň v spolupráci s Mestským úradom, odborom školstva a mládeže a vydavateľstvom …

Uverejnené v Články

Mestské kolo EINSTEIN TEEN 4.,5.,6. ročník

Po absolvovaní školských kôl, či výbere súťažiacich za jednotlivé školy, sa v priestoroch Britského centra Krajskej knižnici v Žiline,  dňa 15. 03. 2018 po prvý krát  úspešne uskutočnila vedomostná súťaž v anglickom jazyku s názvom Einstein Teen pre 4.,5.,6. ročník. Vedomostnú …

Uverejnené v Články

Európsky týždeň financií v Základnej škole na Karpatskej ulici

V rámci aktivít Európskeho týždňa financií sa žiaci 8.ročníka zapojili do Medzinárodného kvízu finančnej gramotnosti. Národné kolo sa uskutočnilo vo štvrtok 15.marca v čase od 11:00 do 11:40 hod. Kvíz prebiehal online prostredníctvom www.youtube.com a organizovala  ho Slovenská …

Uverejnené v Články

Deň otvorených dverí na ZŠ V. Javorku

Uverejnené v Články

Žiaci ZŠ, V. Javorku pomáhajú…

Dňa 22. decembra 2017 triedy 6.A a 8.A zorganizovali s pomocou svojich triednych pani učiteliek Dr. Dovalovou a Mgr. Turčákovou vianočný bazár, ktorého výťažok bol určený pre psíkov zo Žilinského útulku. Dňa 7. marca 2018  sa následne pedagógovia spolu s vybranými žiačkami …

Uverejnené v Články

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka Základná škola V. Javorku 32 pozýva rodičov a žiakov na zápis do prvého ročníka v dňoch 4. apríla 2018, 5. apríla 2018 a 6. apríla 2018 od 14.00 do 18.00. Zápis sa bude konať na prízemí školy. Prosíme priniesť rodný list dieťaťa […]

Uverejnené v Články