Novoročný koncert

Gymnázium Hlinská 29 v Žiline Vás srdečne pozýva na Novoročný koncert v štvrtok 19. januára 2017 o 18:00 v Dome umenia Fatra v Žiline …

Uverejnené v Články

Detská rozprávková Žilina

Pri príležitosti odovzdávania cien v literárnej súťaži Detská rozprávková Žilina, bola ocenená prvým miestom žiačka 6. ročníka, Alexandra Belanová, ZŠ, V. Javorku 32. Saška pracovala pod vedením p. učiteľky Malinovej.   …

Uverejnené v Články

POZVÁNKA na Deň otvorených dverí

Pozývame žiakov, ktorí majú záujem o štúdium na našej škole, ich rodičov, výchovných poradcov a učiteľov základných škôl na Deň otvorených dverí na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline, ktorý sa bude konať 07. decembra 2016 v priestoroch Gymnázia Hlinská v […]

Uverejnené v Články

Prvácka pasovačka

20. október 2016 bol dôležitým dňom pre všetkých prvákov zo ZŠ V. Javorku. Konala sa Prvácka pasovačka. Pani vychovávateľky Čechová a Sobolová za pomoci starších žiakov pripravili podujatie plné hier, úloh a súťaží. Každý prvák, ktorý splnil všetky pridelené úlohy […]

Uverejnené v Články

Čítame spolu ZŠ V. Javorku

Medzinárodný deň školských knižníc (24. október) si na ZŠ V. Javorku pripomenuli aktivitou Čítame spolu, ktorú vyhlásilo MŠVVaŠ SR so zámerom zatraktívniť žiakom čítanie a posilniť pocit spolupatričnosti a súdržnosti. V školskej knižnici i triedach  spoločne – starší …

Uverejnené v Články

Úspešný štart futsalistov zo ZŠ, V. Javorku 32, Žilina

Školská športová liga minulý týždeň otvorila svoj ďalší ročník a v stredu 2.11.2016 sa dočkali prvého kola vo futsale aj naši šiestaci, žiaci ZŠ, V. Javorku 32. Ich súperom bola ZŠ Budatín, s ktorou sme vlani dvakrát tesne prehrali a tak boli […]

Uverejnené v Články

Deň jablka ZŠ Jarná

Každoročne na jeseň pripravuje naša materská škola  krásnu akciu Deň jablka, ktorá je spojená s výstavou jabĺk, súťažou o najkrajšie jablko a jabĺčkovými výtvormi z papiera, šišiek, polysterénu, lega, vlny a   rôzneho odpadového materiálu, ktoré nám pripravia rodičia …

Uverejnené v Články

Učiteľky zo Závodia sa opäť vzdelávali vo Veľkej Británii

Projekt Erasmus+ mobilita zamestnancov pod názvom Technika – most do budúcnosti našej školy  na ZŠ s MŠ Školská 49 v Závodí pokračuje. Tento rok sa na študijných pobytoch v zahraničí zúčastnili tri učiteľky základnej školy. Ako vnímali svoje pobyty v zahraničí? Cambridge …

Uverejnené v Články

Školenie dobrovoľníkov v oblasti mládežníckych výmen

Školský rok sa pre mňa začal veľmi netradične. Naskytla sa mi príležitosť zúčastniť sa školenia ATOQ /Advanced Training on Quality/ v Trnave pre dobrovoľníkov v práci s mládežou. Medzinárodné školenie, ktorého sa zúčastnili dobrovoľníci z Fínska, Francúzska, Maďarska, …

Uverejnené v Články

Projekt Krajina Muzikantov

Na medzinárodný deň hudby 1.10 sa bratislavské Hviezdoslavovo námestie zmenilo na veľké koncertné pódium. Pri tejto príležitosti sa pred historickou budovou SND stretli desiatky mladých muzikantov. Veľký sláčikový mládežnícky orchester pozostával z členov orchestra Virtuoso a žiakov …

Uverejnené v Články