Úspešný tretí ročník školského kola EINSTEIN TEEN

Dňa 17. 2. 2017 /piatok/  sa na  našej škole ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline- Závodí  uskutočnil  tretí  ročník školského kola  súťaže EINSTEIN TEEN. Žiaci si preverili  svoje všeobecné znalosti v rôznych oblastiach prostredníctvom anglického jazyka. Testy boli  zhotovené …

Uverejnené v Články

Novoročný koncert

Gymnázium Hlinská 29 v Žiline Vás srdečne pozýva na Novoročný koncert v štvrtok 19. januára 2017 o 18:00 v Dome umenia Fatra v Žiline …

Uverejnené v Články

Detská rozprávková Žilina

Pri príležitosti odovzdávania cien v literárnej súťaži Detská rozprávková Žilina, bola ocenená prvým miestom žiačka 6. ročníka, Alexandra Belanová, ZŠ, V. Javorku 32. Saška pracovala pod vedením p. učiteľky Malinovej.   …

Uverejnené v Články

POZVÁNKA na Deň otvorených dverí

Pozývame žiakov, ktorí majú záujem o štúdium na našej škole, ich rodičov, výchovných poradcov a učiteľov základných škôl na Deň otvorených dverí na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline, ktorý sa bude konať 07. decembra 2016 v priestoroch Gymnázia Hlinská v […]

Uverejnené v Články

Prvácka pasovačka

20. október 2016 bol dôležitým dňom pre všetkých prvákov zo ZŠ V. Javorku. Konala sa Prvácka pasovačka. Pani vychovávateľky Čechová a Sobolová za pomoci starších žiakov pripravili podujatie plné hier, úloh a súťaží. Každý prvák, ktorý splnil všetky pridelené úlohy […]

Uverejnené v Články

Čítame spolu ZŠ V. Javorku

Medzinárodný deň školských knižníc (24. október) si na ZŠ V. Javorku pripomenuli aktivitou Čítame spolu, ktorú vyhlásilo MŠVVaŠ SR so zámerom zatraktívniť žiakom čítanie a posilniť pocit spolupatričnosti a súdržnosti. V školskej knižnici i triedach  spoločne – starší …

Uverejnené v Články

Úspešný štart futsalistov zo ZŠ, V. Javorku 32, Žilina

Školská športová liga minulý týždeň otvorila svoj ďalší ročník a v stredu 2.11.2016 sa dočkali prvého kola vo futsale aj naši šiestaci, žiaci ZŠ, V. Javorku 32. Ich súperom bola ZŠ Budatín, s ktorou sme vlani dvakrát tesne prehrali a tak boli […]

Uverejnené v Články

Deň jablka ZŠ Jarná

Každoročne na jeseň pripravuje naša materská škola  krásnu akciu Deň jablka, ktorá je spojená s výstavou jabĺk, súťažou o najkrajšie jablko a jabĺčkovými výtvormi z papiera, šišiek, polysterénu, lega, vlny a   rôzneho odpadového materiálu, ktoré nám pripravia rodičia …

Uverejnené v Články

Učiteľky zo Závodia sa opäť vzdelávali vo Veľkej Británii

Projekt Erasmus+ mobilita zamestnancov pod názvom Technika – most do budúcnosti našej školy  na ZŠ s MŠ Školská 49 v Závodí pokračuje. Tento rok sa na študijných pobytoch v zahraničí zúčastnili tri učiteľky základnej školy. Ako vnímali svoje pobyty v zahraničí? Cambridge …

Uverejnené v Články

Školenie dobrovoľníkov v oblasti mládežníckych výmen

Školský rok sa pre mňa začal veľmi netradične. Naskytla sa mi príležitosť zúčastniť sa školenia ATOQ /Advanced Training on Quality/ v Trnave pre dobrovoľníkov v práci s mládežou. Medzinárodné školenie, ktorého sa zúčastnili dobrovoľníci z Fínska, Francúzska, Maďarska, …

Uverejnené v Články