Záhrada zážitkového učenia

Záhrada zážitkového  učenia  – rovnaká šanca úspešnosti pre všetkých žiakov v spolupráci s rodinou. Pod týmto názvom  sme v ZŠ na Lichardovej ulici vybudovali záhradu zážitkového učenia prostredníctvom grantu Nadácie KIA MOTORS SLOVAKIA , ktorá slúži nielen na výučbu …

Uverejnené v Články

Noc v škôlke- MŠ Limbová 26, 010 7 Žilina

Dňa  22.6. 2017 neutíchli detské hlasy ani v našej materskej škole . Naši predškoláci sa lúčili s materskou školou. Po schválení rodičov na plenárnom rodičovskom združení, sa  konala  ,,Noc v škôlke “ . Pani učiteľky si o 19: 00 hod. […]

Uverejnené v Články

„TRŽNICA“

Náš školský klub detí  SRDIEČKO  mal 14.6.2017 akciu pod názvom „TRŽNICA“. Pani vychovávateľky pripravili deťom zábavné a poučné popoludnie, ktoré sa konalo na našom školskom dvore. Podujatie bolo zamerané na finančnú gramotnosť našich detí od nultého po štvrtý ročník. Deti …

Uverejnené v Články

Žiaci zo Závodia vystavujú svoje výtvarné práce v budove žilinskej radnice

Dňa 2.6. 2017 o 16,30 hod  sa konala v priestoroch žilinskej radnice vernisáž,  ktorá otvorila výstavu výtvarných prác žiakov ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí. Výstava pozostáva z približne 70 prác detí od  prváčikov až po najstarších žiakov. Špeciálnu kategóriu …

Uverejnené v Články

Slávnostná akadémia

Základná škola, V. Javorku 32, srdečne pozýva verejnosť na slávnostnú akadémiu, ktorá sa uskutoční dňa 31.05.2017 o 16.00 hod. v telocvični školy. V kultúrnom programe sa predstavia žiaci celej školy. …

Uverejnené v Články

Žiaci zo Závodia na prehliadke Naše Talenty 2017

Dňa 24.5.2017 sa v priestoroch Koncertnej sály ZUŠ L. Árvaya v Žiline uskutočnila prehliadka školskej a mimoškolskej detskej umeleckej tvorivosti  pod názvom Naše Talenty 2017. Žiaci zo ZŠ Školská v Žiline – Závodí mali opäť zastúpenie. Na prehliadke sa zúčastnilo deväť …

Uverejnené v Články

Pozvánka na výstavu výtvarných prác detí zo školy v Závodí

Škola ZŠ s MŠ Školská 49, Žilina- Závodie v spolupráci so SZUŠ Slovenských dobrovoľníkov otvorí dňa 2.6.2017 o 16.30 hod  výstavu výtvarných prác našich detí v priestoroch Radnice mesta Žilina. Výstava bude prebiehať celý jún.  Každý je srdečne pozvaný na prehliadku […]

Uverejnené v Články

NÁVŠTEVA DRUŽOBNEJ ŠKOLY V PÍSKU

Už od roku 2009 funguje na našej škole ZŠ, Lichardova 24 družobná spolupráca so žiakmi a učiteľmi zo Základnej školy E. Beneše v Písku. V tomto školskom roku sme dostali od našich kolegov a žiakov pozvanie k nim, do juhočeského mesta ležiaceho pri brehu rieky […]

Uverejnené v Články

8. ročník Shakespeare´s Day

Pri príležitosti narodenia a úmrtia najvýznamnejšieho anglického spisovateľa Williama Shakespeare sa vo štvrtok 27. apríla  v  Britskom centre Krajskej knižnici  konala mestská súťaž v recitovaní poézie a prózy v anglickom jazyku. Za niekoľkominútovým vystúpením stálo …

Uverejnené v Články

Skúsenosti a dojmy zo Severného Írska

V rámci medzinárodného študijného programu Erasmus + /Mobilita zamestnancov/ sa riaditeľ ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina Mgr. Ján Majsniar zúčastnil  na týždennom pobyte  v Belfaste. Išlo o vzdelávací kurz a cieľom tejto odbornej stáže bolo získať nové poznatky v oblasti riadenia …

Uverejnené v Články