EINSTEIN TEEN si získava viac priaznivcov

Vo štvrtok 23. 3. 2017 sa v Krajskej knižnici v Žiline uskutočnil tretí ročník mestského kola súťaže EINSTEIN TEEN, ktorú zorganizovalo Metodické oddelenie anglického jazyka pre druhý stupeň v spolupráci s Odborom školstva a mládeže MÚ. Súťažiaci dostali perá, sladkú odmenu …

Uverejnené v Články

2. ročník Dňa otvorených dverí v škole na Hájiku

V sobotu 25. marca sa po druhýkrát otvorili školské brány nielen pre žiakov našej školy, ale aj pre verejnosť.  Priestory školy sa v tento deň premenili na cestu do rozprávky. Deti, ktoré prišli v sprievode rodičov alebo príbuzných, mohli chodiť po stanoviskách rôznych […]

Uverejnené v Články

2. ročník Dňa otvorených dverí v škole na Hájiku

V sobotu 25. marca sa po druhýkrát otvorili školské brány nielen pre žiakov našej školy, ale aj pre verejnosť.  Priestory školy sa v tento deň premenili na cestu do rozprávky. Deti, ktoré prišli v sprievode rodičov alebo príbuzných, mohli chodiť po stanoviskách rôznych […]

Uverejnené v Články

Zápis do 1. ročníka na ZŠ, Lichardova 24 v Žiline

Riaditeľstvo ZŠ, Lichardova 24 v Žiline oznamuje, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch od 5.4. – 7.4.2017 od 14.00 do 18.00 hod. K zápisu treba prísť s dieťaťom, priniesť jeho rodný list a občiansky preukaz rodiča. Zapisujú sa deti narodené do […]

Uverejnené v Články

Úspešný tretí ročník školského kola EINSTEIN TEEN

Dňa 17. 2. 2017 /piatok/  sa na  našej škole ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline- Závodí  uskutočnil  tretí  ročník školského kola  súťaže EINSTEIN TEEN. Žiaci si preverili  svoje všeobecné znalosti v rôznych oblastiach prostredníctvom anglického jazyka. Testy boli  zhotovené …

Uverejnené v Články

Novoročný koncert

Gymnázium Hlinská 29 v Žiline Vás srdečne pozýva na Novoročný koncert v štvrtok 19. januára 2017 o 18:00 v Dome umenia Fatra v Žiline …

Uverejnené v Články

Detská rozprávková Žilina

Pri príležitosti odovzdávania cien v literárnej súťaži Detská rozprávková Žilina, bola ocenená prvým miestom žiačka 6. ročníka, Alexandra Belanová, ZŠ, V. Javorku 32. Saška pracovala pod vedením p. učiteľky Malinovej.   …

Uverejnené v Články

POZVÁNKA na Deň otvorených dverí

Pozývame žiakov, ktorí majú záujem o štúdium na našej škole, ich rodičov, výchovných poradcov a učiteľov základných škôl na Deň otvorených dverí na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline, ktorý sa bude konať 07. decembra 2016 v priestoroch Gymnázia Hlinská v […]

Uverejnené v Články

Prvácka pasovačka

20. október 2016 bol dôležitým dňom pre všetkých prvákov zo ZŠ V. Javorku. Konala sa Prvácka pasovačka. Pani vychovávateľky Čechová a Sobolová za pomoci starších žiakov pripravili podujatie plné hier, úloh a súťaží. Každý prvák, ktorý splnil všetky pridelené úlohy […]

Uverejnené v Články

Čítame spolu ZŠ V. Javorku

Medzinárodný deň školských knižníc (24. október) si na ZŠ V. Javorku pripomenuli aktivitou Čítame spolu, ktorú vyhlásilo MŠVVaŠ SR so zámerom zatraktívniť žiakom čítanie a posilniť pocit spolupatričnosti a súdržnosti. V školskej knižnici i triedach  spoločne – starší …

Uverejnené v Články