Malí záhradkári na Hájiku

Počas letných mesiacov sme sa  s úspechom zapojili do projektu Nadačného fondu Mobis v Nadácií Pontis . Naši žiaci i pani učiteľky sa na začiatku septembra veľmi potešili.  Vedeli sme však, že všetkých čaká rušné obdobie, aby sme plnili terminované …

Uverejnené v Články

Anglický týždeň pre deviatakov sme opäť zopakovali

Od 10. 6. 2019 do 14. 6. 2019 sa žiaci deviatych ročníkov ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí rozprávali  iba po anglicky. Zaujímavé hodiny  s využitím metódy CLIL viedli  traja lektori z Veľkej Británie – Ellie, Dewi a Chiara. …

Uverejnené v Články

Blokové vyučovanie „Rozkvet Žiliny na prelome 17. a 18. st.“ v ZŠ s MŠ Gaštanová

Dňa 3. 6. 2019 prebehne  v 5. ročníku našej školy blokové vyučovanie na tému Rozkvet Žiliny na prelome 17. a 18. storočia, do ktorého sa zapoja predmety geografia, dejepis, slovenský jazyk a literatúra, čiastočne budú participovať aj hudobná výchova, výtvarná výchova …

Uverejnené v Články

Veselá angličtina

Veselá angličtina je nesúťažná prehliadka tvorivých  žiackych vystúpení, ktoré sa rodia na hodinách angličtiny v 1.- 4. roč. ZŠ. Konala sa dňa 3.5. 2019 v priestoroch ZŠ Lichardova už po piatykrát a túto milú akciu   zorganizovali členky MO ANJ I pri …

Uverejnené v Články

Desiaty ročník Shakespeare´s Day

Williama Shakespeara poznáme ako svetoznámeho dramatika a milovníka umenia. Okrem nestarnúcich diel môžeme nájsť jeho umelecký odkaz v podobe frazeologizmov aj v súčasnej reči. V jeho dielach hľadáme okrem zaujímavých príbehov a myšlienok aj krásu reči, krásu slova. S ňou […]

Uverejnené v Články

Chránime životné prostredie!

Pri príležitosti Dňa Zeme sa aj naša škola, ZŠ, Lichardova 24, zapojila do projektu „ Čisté mesto, čistý domov“. V rámci tohto projektu 17. apríla 2019 sa žiaci našej školy spolu s učiteľmi celý deň venovali zážitkovým environmentálnym aktivitám, zameraných …

Uverejnené v Články

Medzi poslednými návštevníkmi Notre Damu aj žiaci zo Závodia

Paríž, jedno z najkrajších miest Európy, nedávno navštívili  deti  aj  niektorí ich rodičia zo ZŠ s  MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí. Niekoľko zaujímavých dní strávených v najromantickejšom meste im prinieslo veľa nových zážitkov. Boli …

Uverejnené v Články

Deň Zeme v ZŠ s MŠ Gaštanová

24. apríl 2019 sa v našej škole bude niesť v znamení Dňa Zeme.  Tradičné vyučovanie nahradia rôzne zaujímavé aktivity, ktoré budú prebiehať  od 8,00 do 12,35 v areáli ZŠ s MŠ Gaštanová. Žiaci prídu oblečení v zelenom odeve a  v […]

Uverejnené v Články

5. ročník súťaže EINSTEIN TEEN 7- 9 pozná už tiež svojich víťazov

Už po piatykrát  sa v priestoroch ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí úspešne konala vedomostná súťaž v anglickom jazyku s názvom Einstein Teen pre 7. – 9. ročník základných škôl. Po absolvovaní školských kôl či výbere súťažiacich za jednotlivé …

Uverejnené v Články

2. ročník súťaže EINSTEIN TEEN pozná svojich víťazov

Už po druhýkrát sa v priestoroch ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí úspešne konala vedomostná súťaž v anglickom jazyku s názvom Einstein Teen pre 4. – 6. ročník základných škôl. Po absolvovaní školských kôl či výbere súťažiacich za jednotlivé …

Uverejnené v Články