Žiaci zo Závodia na prehliadke Naše Talenty 2017

Dňa 24.5.2017 sa v priestoroch Koncertnej sály ZUŠ L. Árvaya v Žiline uskutočnila prehliadka školskej a mimoškolskej detskej umeleckej tvorivosti  pod názvom Naše Talenty 2017. Žiaci zo ZŠ Školská v Žiline – Závodí mali opäť zastúpenie. Na prehliadke sa zúčastnilo deväť …

Uverejnené v Články

Pozvánka na výstavu výtvarných prác detí zo školy v Závodí

Škola ZŠ s MŠ Školská 49, Žilina- Závodie v spolupráci so SZUŠ Slovenských dobrovoľníkov otvorí dňa 2.6.2017 o 16.30 hod  výstavu výtvarných prác našich detí v priestoroch Radnice mesta Žilina. Výstava bude prebiehať celý jún.  Každý je srdečne pozvaný na prehliadku […]

Uverejnené v Články

NÁVŠTEVA DRUŽOBNEJ ŠKOLY V PÍSKU

Už od roku 2009 funguje na našej škole ZŠ, Lichardova 24 družobná spolupráca so žiakmi a učiteľmi zo Základnej školy E. Beneše v Písku. V tomto školskom roku sme dostali od našich kolegov a žiakov pozvanie k nim, do juhočeského mesta ležiaceho pri brehu rieky […]

Uverejnené v Články

8. ročník Shakespeare´s Day

Pri príležitosti narodenia a úmrtia najvýznamnejšieho anglického spisovateľa Williama Shakespeare sa vo štvrtok 27. apríla  v  Britskom centre Krajskej knižnici  konala mestská súťaž v recitovaní poézie a prózy v anglickom jazyku. Za niekoľkominútovým vystúpením stálo …

Uverejnené v Články

Skúsenosti a dojmy zo Severného Írska

V rámci medzinárodného študijného programu Erasmus + /Mobilita zamestnancov/ sa riaditeľ ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina Mgr. Ján Majsniar zúčastnil  na týždennom pobyte  v Belfaste. Išlo o vzdelávací kurz a cieľom tejto odbornej stáže bolo získať nové poznatky v oblasti riadenia …

Uverejnené v Články

Na ZŠ V. Javorku vyrástlo mesto – Vitajte v Kozmix City

Posledné dva marcové týždne venovali žiaci IV. A triedy zo ZŠ V. Javorku a ich učitelia svoju chuť a energiu do realizácie celoslovenského projektu Malá finančná akadémia s Kozmixom. Tento jedinečný projekt je ukážkou vízie projektového vyučovania a blíži sa […]

Uverejnené v Články

EINSTEIN TEEN si získava viac priaznivcov

Vo štvrtok 23. 3. 2017 sa v Krajskej knižnici v Žiline uskutočnil tretí ročník mestského kola súťaže EINSTEIN TEEN, ktorú zorganizovalo Metodické oddelenie anglického jazyka pre druhý stupeň v spolupráci s Odborom školstva a mládeže MÚ. Súťažiaci dostali perá, sladkú odmenu …

Uverejnené v Články

2. ročník Dňa otvorených dverí v škole na Hájiku

V sobotu 25. marca sa po druhýkrát otvorili školské brány nielen pre žiakov našej školy, ale aj pre verejnosť.  Priestory školy sa v tento deň premenili na cestu do rozprávky. Deti, ktoré prišli v sprievode rodičov alebo príbuzných, mohli chodiť po stanoviskách rôznych […]

Uverejnené v Články

2. ročník Dňa otvorených dverí v škole na Hájiku

V sobotu 25. marca sa po druhýkrát otvorili školské brány nielen pre žiakov našej školy, ale aj pre verejnosť.  Priestory školy sa v tento deň premenili na cestu do rozprávky. Deti, ktoré prišli v sprievode rodičov alebo príbuzných, mohli chodiť po stanoviskách rôznych […]

Uverejnené v Články

Zápis do 1. ročníka na ZŠ, Lichardova 24 v Žiline

Riaditeľstvo ZŠ, Lichardova 24 v Žiline oznamuje, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch od 5.4. – 7.4.2017 od 14.00 do 18.00 hod. K zápisu treba prísť s dieťaťom, priniesť jeho rodný list a občiansky preukaz rodiča. Zapisujú sa deti narodené do […]

Uverejnené v Články