Deň jablka v MŠ Jarná Žilina

Každoročne na jeseň pripravujeme akciu Deň jablka, ktorá je spojená s výstavou jabĺk  a jabĺčkovými výtvormi z papiera, lega, vlny, šušiek, polystyrénu a rôzneho odpadového materiálu, ktoré pripravujú pani učiteľky, deti a rodičia. …

Uverejnené v Články

Deň výživy na ZŠ Námestie mladosti v Žiline

Zdravie je predpokladom kvalitného života. A výživa patrí k rozhodujúcim faktorom, ktoré ovplyvňujú zdravie každého z nás. Aj minimálne vzdelanie v oblasti výživy môže mať obrovský účinok na kvalitu ľudského života. Naša škola patrí do celonárodnej siete škôl podporujúcich …

Uverejnené v Články

Každoročná výstava šarkanov v MŠ Jarná

V Materskej škole na Jarnej  ulici v Žiline pripravujeme každoročne výstavu šarkanov, ktoré vyrobili deti s pani učiteľkami. …

Uverejnené v Články

ĎAKUJEME MŠK ŽILINA

V treťom septembrovom týždni sme na pôde ZŠ s MŠ Školská 49 zorganizovali sériu troch besied s trénerom a  futbalistami MŠK Žilina. Prvé stretnutie sa konalo v telocvični školy 14. septembra a zúčastnili sa na ňom chlapci športových tried 5.-9. ročníka.  Besedovali s trénerom …

Uverejnené v Články

Zvládneme 10 000 skokov pre zdravie?

V rámci Európskeho týždňa športu sa Základná škola s materskou školou na Školskej ulici v Žiline – Závodí zapojí do výzvy “Zvládneme 10 000 skokov pre zdravie?” Na hodinách telesnej výchovy sa bude skákať cez švihadlo, pričom počet skokov zúčastnených sa sčíta. […]

Uverejnené v Články

Záhrada zážitkového učenia

Záhrada zážitkového  učenia  – rovnaká šanca úspešnosti pre všetkých žiakov v spolupráci s rodinou. Pod týmto názvom  sme v ZŠ na Lichardovej ulici vybudovali záhradu zážitkového učenia prostredníctvom grantu Nadácie KIA MOTORS SLOVAKIA , ktorá slúži nielen na výučbu …

Uverejnené v Články

Noc v škôlke- MŠ Limbová 26, 010 7 Žilina

Dňa  22.6. 2017 neutíchli detské hlasy ani v našej materskej škole . Naši predškoláci sa lúčili s materskou školou. Po schválení rodičov na plenárnom rodičovskom združení, sa  konala  ,,Noc v škôlke “ . Pani učiteľky si o 19: 00 hod. […]

Uverejnené v Články

„TRŽNICA“

Náš školský klub detí  SRDIEČKO  mal 14.6.2017 akciu pod názvom „TRŽNICA“. Pani vychovávateľky pripravili deťom zábavné a poučné popoludnie, ktoré sa konalo na našom školskom dvore. Podujatie bolo zamerané na finančnú gramotnosť našich detí od nultého po štvrtý ročník. Deti …

Uverejnené v Články

Žiaci zo Závodia vystavujú svoje výtvarné práce v budove žilinskej radnice

Dňa 2.6. 2017 o 16,30 hod  sa konala v priestoroch žilinskej radnice vernisáž,  ktorá otvorila výstavu výtvarných prác žiakov ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí. Výstava pozostáva z približne 70 prác detí od  prváčikov až po najstarších žiakov. Špeciálnu kategóriu …

Uverejnené v Články

Slávnostná akadémia

Základná škola, V. Javorku 32, srdečne pozýva verejnosť na slávnostnú akadémiu, ktorá sa uskutoční dňa 31.05.2017 o 16.00 hod. v telocvični školy. V kultúrnom programe sa predstavia žiaci celej školy. …

Uverejnené v Články