Personalista/ka – Mzdár/ka

Personalista/ka – Mzdár/ka Miesto práce: Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina 010 01 Termín nástupu:  1. marca 2018 (prípadne ihneď) Druh pracovného pomeru: čiastočný úväzok na 6 hodín/deň (resp. podľa dohody)   Náplň práce, právomoci …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Hlavná kuchárka

Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina hľadá do školskej kuchyne hlavnú kuchárku. Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky na hlavnú  kuchárku: výučný list v odbore kuchár alebo kuchár – čašník alebo osvedčenie o   zdravotnej a odbornej spôsobilosti na …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy )

Materská škola, Študentská 15/3,  010 03 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy )  Predpokladaný termín nástupu  05.02.2018 Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z .z. ktorou …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Upratovačka

Názov a adresu zamestnávateľa: Základná škola, Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina  Kategória zamestnancov: Prevádzkový zamestnanec  – upratovačka  Dátum nástupu: ihneď  Úväzok: 1,0 (37,5 hodiny pracovného času týždenne)  Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Školník, školníčka – zástup za PN

Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na: Školník, školníčka – zástup za PN Predpokladaný termín nástupu ihneď, kratší  úväzok Základné požiadavky: stredoškolské odborné vzdelanie flexibilita, komunikatívnosť, …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na: učiteľka pre predprimárne vzdelávanie – zástup dlhodobej PN. Predpokladaný termín nástupu – ihneď. Základné požiadavky podľa v zmysle platnej legislatívy: kvalifikačné predpoklady …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Pomocná kuchárka- výdajňa ŠJ v MŠ

Materská škola, Študentská 15/3,  010 03  Žilina Oznamuje voľné pracovné miesto: Pomocná kuchárka- výdajňa ŠJ v MŠ Úväzok: 0,75 Termín nástupu:  1.február 2018 Žiadosť spolu so životopisom zasielať písomnou alebo elektronickou formou do 22 .januára 2018 Na …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Správca športovej haly

Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Pracovná pozícia: Správca športovej haly Úväzok: plný Predpokladaný termín nástupu: 1. február 2018 Základné požiadavky: základné vzdelanie znalosť práce s PC (Word, Excel, internet) …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelanie – matematika

Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Pracovná pozícia: učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelanie – matematika Úväzok: plný, zástup počas materskej dovolenky Predpokladaný termín nástupu: marec 2018 Základné požiadavky: …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie – zástup PN

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie – zástup PN Predpokladaný termín nástupu: ihneď Základné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie, učiteľstvo pre 1. stupeň …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania