Učiteľ/učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na: Učiteľ/učiteľka  pre nižšie stredné vzdelávanie, aprobácia: Slovenský jazyk – anglický jazyk Predpokladaný termín nástupu 25.08.2017 Základné požiadavky: vzdelanie v zmysle …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Učiteľstvo pre sekundárne vzdelávanie

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina   oznamuje voľné pracovné miesto: Učiteľstvo pre sekundárne vzdelávanie – skrátený pracovný úväzok Predpokladaný termín nástupu 1.9.2017. Základné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie, …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Učiteľstvo pre sekundárne vzdelávanie – zastupovanie na materskú dovolenku, Vychovávateľstvo – polovičný úväzok, asistentka

Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na: 1.Učiteľstvo pre sekundárne vzdelávanie – zastupovanie na materskú dovolenku Predpokladaný termín nástupu 1.9.2017. Základné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie, učiteľstvo predmetu …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľka Materskej školy, Dedinská 1, 010 01 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

učiteľka predprimárneho vzdelávania

Materská škola ,Kultúrna ulica 284/11, Žilna- Zástranie Príjme  na školský rok 2017/2018 učiteľku predprimárneho vzdelávania termín nástupu 1.9.2017 Kvalifikačné požiadavky: V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

vedúca školskej jedálne

Materská škola ,Kultúrna ulica 284/11, Žilna- Zástranie,  príjme vedúcu školskej jedálne Kvalifikačné predpoklady´ úplne stredné odborné vzdelanie v odbore potravinárstvo-podnikanie v potravinárstve odbornú spôsobilosť a zdravotnú spôsobilosť znalosť počítačových …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

učiteľka predprimárneho vzdelávania

Materská škola Rybné námestie 1/1, Žilna- Mojšova Lúčka Príjme na zástup počas neplateného voľna na školský rok 2017/2018 učiteľku predprimárneho vzdelávania termín nástupu 1.9.2017 Kvalifikačné požiadavky: V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie – Fyzika – Základy techniky

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, 6. 6. 2017 – 30. 6. 2017 ( PDF ) učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie – Fyzika – Základy techniky …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

ZŠ V. Javorku

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, 5. 6. 2017 – 30. 6. 2017 ( PDF ) Administratívna pracovníčka Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, 5. 6. 2017 – 30. 6. 2017 ( PDF ) Kuchárka Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

učiteľka predprimárneho vzdelávania

Základná škola s materskou školou Brodňanská 110/17, Žilina Príjme na zástup počas dlhodobej PN učiteľku predprimárneho vzdelávania termín nástupu 29.5.2017 Kvalifikačné požiadavky: V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania