Kuchárka v ŠJ

Materská škola Gemerská 1772, 010 08 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na:  pozíciu kuchárky v ŠJ Predpokladaný termín nástupu  1.4.2017 Základné požiadavky: stredné odborné vzdelanie – odbor kuchár -SOU – výučný list stredné odborné vzdelanie –odbor kuchár …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľka MŠ Rybné námestie 1/1, 010 01 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľka Materskej školy, Kultúrna 284/11, 010 03 Žilina

oznámenie o vyhlásení výberového konania Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto na: Upratovačka Predpokladaný termín nástupu: Ihneď, zástup za PN a od 1.2.2017 celý úväzok – riadny pracovný pomer Základné požiadavky: základné alebo stredoškolské vzdelanie, komunikatívnosť, zodpovednosť, príjemné vystupovanie, …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Správca počítačovej siete

Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom:   Pracovná pozícia: správca počítačovej siete – plný úväzok Predpokladaný termín nástupu: 01.02.2017   Popis práce: Správca počítačovej …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

voľné miesto upratovačky

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Gaštanová 56, v Žiline oznamuje, že hľadá dve pracovné pozície „upratovačka“ od 9. januára 2017. voľné miesto upratovačky počas dlhodobej PN voľné miesto upratovačky Kontakt: zsgastanovaza@gmail.com Tel. kontakt: 041 568 39 70, 041 568 39 …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

školský špeciálny pedagóg

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Gaštanová 56 v Žiline oznamuje, že hľadá pracovnú pozíciu „školský špeciálny pedagóg“ – zástup za MD – predpokladaný nástup apríl 2017 Kvalifikačné predpoklady Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

učiteľka predprimárneho vzdelávania

Riaditeľstvo MŠ, Nám. Janka Borodáča 6, v Žiline oznamuje, že od 9.1.2017 hľadá na pracovnú pozíciu „učiteľka predprimárneho vzdelávania“ pedagogického zamestnanca – zástup za dlhodobú PN ( min. 6 mesiacov i viac). Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné odborné …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Materská škola, Študentská 15/3, 010 03 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto:   Pracovná pozícia : školníčka MŠ Školnícke práce :   na 0,75 úväzok Predpokladaný termín nástupu :  21.11.2016 Základné požiadavky: základné vzdelanie stredoškolské s maturitou stredoškolské bez maturity   Ďalšie …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania