Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie – zástup PN

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie – zástup PN Predpokladaný termín nástupu: ihneď Základné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie, učiteľstvo pre 1. stupeň …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Školník – údržbár

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina   oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:   Školník – údržbár Predpokladaný termín nástupu : Január 2018 Základné požiadavky: – stredoškolské vzdelanie, prípadne učebný odbor, – …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Špeciálny pedagóg

Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom: Pracovná pozícia: Špeciálny pedagóg Predpokladaný termín nástupu: Január 2018 Základné požiadavky: Vysokoškolské vzdelanie v danom odbore Bezúhonnosť Spoľahlivosť   Úväzok: …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Školský psychológ

Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom: Pracovná pozícia: Školský psychológ Predpokladaný termín nástupu: Január 2018 Základné požiadavky: Vysokoškolské vzdelanie v danom odbore Bezúhonnosť Spoľahlivosť   Úväzok: …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Asistent učiteľa

Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom: Pracovná pozícia: Asistent učiteľa Predpokladaný termín nástupu: Január 2018 Základné požiadavky: Minimálne stredoškolské vzdelanie pedagogického smeru Bezúhonnosť Spoľahlivosť   Úväzok: …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Sociálny pedagóg

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na: Sociálny pedagóg Predpokladaný termín nástupu september/október. Základné požiadavky: vzdelanie v zmysle platnej legislatívy flexibilita, kreativita, zodpovednosť práca s …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Asistent učiteľa

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na: Asistent učiteľa Predpokladaný termín nástupu september/október Základné požiadavky: vzdelanie v zmysle platnej legislatívy, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, práca s …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Učiteľstvo pre sekundárne vzdelávanie: matematika – geografia

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina   oznamuje voľné pracovné miesto: Učiteľstvo pre sekundárne vzdelávanie: matematika – geografia Predpokladaný termín nástupu 1.9.2017, na dobu určitú (zástup MD) Základné požiadavky: vysokoškolské …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Učiteľstvo pre základné umelecké školstvo

Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Učiteľstvo pre základné umelecké školstvo – skrátený pracovný úväzok Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2017 Základné požiadavky: Vysokoškolské vzdelanie so zameraním …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Učiteľ/učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na: Učiteľ/učiteľka  pre nižšie stredné vzdelávanie, aprobácia: Slovenský jazyk – anglický jazyk Predpokladaný termín nástupu 25.08.2017 Základné požiadavky: vzdelanie v zmysle …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania