Kuchárka v školskej jedálni

MATERSKÁ  ŠKOLA GEMERSKÁ 1772 , 010 08 ŽILINA oznamuje voľné pracovné miesto na: Pracovnú pozíciu :  Kuchárka v školskej jedálni Predpokladaný termín nástupu  2.09.2019. Základné požiadavky: stredné odborné vzdelanie-SOU- odbor kuchár –čašník, …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľ/riaditeľka Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya, Dolný Val 12, 010 01 Žilina

Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie: slovenský jazyk – náboženská výchova

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie: slovenský jazyk – náboženská výchova Predpokladaný termín nástupu 1.9.2019, na dobu určitú (do 31.1.2020) Úväzok: …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Materská škola, Čajakova 4A, Žilinaoznamuje voľné pracovné miesto:Pracovná pozícia: učiteľ pre predprimárne vzdelávanieÚväzok: plný – zástup počas MD a RDPredpokladaný termín nástupu: 26.08.2019Náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

ASISTENT UČITEĽA

Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina  hľadá ASISTENTA UČITEĽA na týždenný  úväzok 20 hodín priamej práce s deťmi. Termín nástupu : 2. septembra 2019 Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky na asistenta učiteľa: – úplné stredné pedagogické …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Vedúca školskej jedálne

Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, 010 08  Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Vedúca školskej jedálne Predpokladaný termín nástupu 01.07.2019 Základné požiadavky: vzdelanie v zmysle platnej legislatívy,flexibilita, kreativita, zodpovednosť,organizačné …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy )

Materská škola, Stavbárska 4, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy ) Predpokladaný termín nástupu 01.09.2019 Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z .z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľ/riaditeľka Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya, Dolný Val 12, 010 01 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľ/riaditeľka Základnej umeleckej školy Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Vendelína Javorku 32, 010 01 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania