riaditeľka Materskej školy, Čajakova 4, 010 01 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľka Materskej školy, Gemerská 1772, 010 08 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Jarná 20, 010 01 Žilina,

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Upratovačka

Materská škola, Bajzova 9. , Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Pracovná pozícia: Upratovačka Úväzok: plný Predpokladaný termín nástupu: 1.7.2019 Náplň práce: upratovanie a udržiavanie vnútorných a vonkajších priestorov školy. Základné požiadavky: minimálne …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Školský psychológ – zástup dlhodobej PN

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: Školský psychológ – zástup dlhodobej PN Predpokladaný termín nástupu : máj 2019 Základné požiadavky: – vysokoškolské vzdelanie v danom odbore, – …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Anglický jazyk – Slovenský jazyk / Nemecký jazyk – Ruský jazyk

Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina – Závodie prijme od školského roka 2019/2020 do pracovného pomeru učiteľov s aprobáciou: 1.Anglický jazyk – Slovenský jazyk 2.Nemecký jazyk – Ruský jazyk Úväzok : 1,00  ( možný je aj čiastočný …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

učiteľka

Od 2. septembra 2019 ponúkam pracovné miesto na pozíciu učiteľku MŠ v súlade s § 2 zákona č. 553/ 2003 Z. z.  na dobu určitú / zástup za MD a RD/ s predpokladom minimálne  na 3 roky. Kvalifikačné predpoklady:       […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

kuchárka – zástup PN

ZŠ s MŠ Gaštanová 56,01007 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto:  kuchárka – zástup PN  Termín nástupu – ihneď Základné požiadavky: – vyučená v odbore – flexibilita – komunikatívnosť, zodpovednosť, – príjemné vystupovanie, – …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Hlavná kuchárka – zástup PN

Materská škola Cesta k vodojemu 386/4, Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Hlavná  kuchárka – zástup PN  Termín nástupu – 10. 4. 2019 Základné požiadavky: – vyučená v odbore, alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti – flexibilita – …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Školský psychológ – zástup dlhodobej PN

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: Školský psychológ – zástup dlhodobej PN Predpokladaný termín nástupu : 1.apríl 2019 Základné požiadavky: – vysokoškolské vzdelanie v danom …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania