Kontakt

Meno a priezvisko +421 41/ e -mail
meno.priezvisko@zilina.sk
Vedúca odboru
PaedDr. Viera Popluhárová
706 35 24
Referát detí a mládeže
Mgr. Katarína Pekarová 706 35 22
Referát školského stravovania
Janka Vavrová 706 35 22
Referát škôl a školských zariadení
Mgr. Dana Králová
PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD.
706 35 23
Referát financovania a rozpočtu
Ing. Monika Ftorková
Ing. Livia Samcová
Ing. Zuzana Vojteková
Ing. Michaela Mráziková
706 35 25
Najnovšie články