Kontakt

Meno a priezvisko +421 41/ e -mail
meno.priezvisko@zilina.sk
Mgr. Nora Zapletajová 
Vedúca odboru
7063 211
Referát detí a mládeže
Janka Vavrová 7063 213
Referát školského stravovania
Anna Hricová 7063 213
Referát škôl a školských zariadení
Mgr. Dana Králová
PaedDr. Viera Benková
7063 214
Referát financovania a rozpočtu
Ing. Soňa Sokolíková
Ing. Zuzana Jurecká
7063 212
Najnovšie články