Kontakt

Meno a priezvisko +421 41/ e -mail
meno.priezvisko@zilina.sk
Vedúca odboru
PaedDr. Viera Popluhárová
+421 905 331 634
Referát detí a mládeže
Mgr. Adela Štaffenová +421 918 707 062
Referát školského stravovania
Janka Vavrová +421 918 707 062
Referát škôl a školských zariadení
Mgr. Dana Králová
PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD.
+421 918 706 034
Referát financovania a rozpočtu
Ing. Monika Ftorková
Ing. Livia Samcová
Ing. Zuzana Vojteková
+421 918 498 139
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania