MO- Anglický jazyk

Komisia

Predseda:
Mgr. Eva Kubová – evakubova@gmail.com

Členovia:
Mgr. Terézia Stupavská
Mgr. Korina Bieliková
Mgr. Adriana Parížeková
Mgr.Veronika Kúdelková
Mgr. Andrea Labáková
Mgr. Andrea Kempová

Zápisnice zo stretnutí

Dokumentácia – metodické odporúčania

Aktivity – vzdelávania – pozvánky (aktuálne)

Hodnotenie a klasifikácia

Pokyny na hodinách anglického jazykaArchív zápisnic zo stretnutí

Najnovšie články