MO – Informatika

Komisia

Predseda:
Ing. Renáta Marťaková – martak@hajik.sk

Členovia:
Mgr. Ján Šimko
Mgr. Jozef Englárt
Mgr. Miroslav Chupáň
Mgr. Juraj Pecháč

Dokumentácia – metodické odporúčania

Aktivity – vzdelávania – pozvánky

Súťaže z informatiky:

 

Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania