MO – Výtvarná výchova

Komisia

Predseda:
Mgr. Marta Franeková – martafranekova@centrum.sk

Členovia:
Mgr. Magda Mažgútová
PaedDr. Petra Majcherová
Mgr. Z. Adamíková
Mgr. T. Halajová
Mgr. G. Kulinová
 

 

Dokumentácia – metodické odporúčania

Aktivity – vzdelávania – pozvánky

Súťaže

Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania