Deti z lesnej krajiny ako malí ochranári

Pri príležitosti „ Dňa Zeme „ si deti z lesnej krajiny pripomenuli sviatok Zeme dňa 29.04.2014 a to čistením prírodného prostredia,ktoré ich obklopuje. Deti už v dopoludňajších hodinách s radosťou a chuťou so sáčkami v rukách vyšli z materskej školy Zástranie do […]

Uverejnené v Články