Deti z lesnej krajiny ako malí ochranári

SAM_2026Pri príležitosti „ Dňa Zeme „ si deti z lesnej krajiny pripomenuli sviatok Zeme dňa 29.04.2014 a to čistením prírodného prostredia,ktoré ich obklopuje. Deti už v dopoludňajších hodinách s radosťou a chuťou so sáčkami v rukách vyšli z materskej školy Zástranie do areálu školského dvora a svedomito zberaním odpadkov a nečistôt vyčistili naše najbližšie okolie.
V doprovode pedagogických zamestnancov sa deti svojou ochranárskou aktivitou presunuli až k ihrisku obce,kde opäť doplnili svoje sáčky nazbieranými nečistotami. Vyčistili sme spoločne i blízky pretekajúci potôčik a tak spríjemnili prostredie i vodným živočíchom a rastlinkám v jeho okolí.
Nakoniec sme si zaspievali rôzne piesne s prírodnou tématikou a zahrali sa na ihrisku eko-hry.
Nazbierané nečistoty deti cestou späť separovali do kontajnerov umiestnených pri obchode Jednota.
Naše deti sú vedené už od predškolského veku k environmentálnemu cíteniu,ktoré je profiláciou našej materskej školy.V deťoch hravými aktivitami pestujeme kladný vzťah ku krásnej prírode, v ktorej sa nachádza naša Materská škola Zástranie.

Napísala : Janka Slotová
riaditeľka MŠ


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania