Deti z lesnej krajiny na návšteve u hasičov v Žiline

Veľký prínos pre spoznávanie dôležitých profesií v každodennom živote majú osobné stretnutia s povolanými ľuďmi. Rovnako preto bola zaujímavá aj návšteva detí materskej školy zo Zástrania v Hasičskom zbore Žilina. Prostredníctvom zážitkového učenia sa deti oboznámili s profesiou hasičov, záchranárov. Spoznávali rôzne druhy hasičských áut a ich vybavenie. Vyskúšali si hasičské prilby a na chvíľu sa stali „pacientami“ pri rýchlom prevoze. Každý mal možnosť vyskúšať si hasenie vodou. Tí väčší si zapamätali i telefónne čísla pri rýchlom zásahu hasičov či záchranárov. Svoje zážitky a dojmy výtvarne stvárnili naše deti v MŠ. Exkurzia mala určite priaznivý efekt pre získavanie dôležitých vedomostí. Touto cestou ďakujeme ochotným sprevádzajúcim hasičom ORHaZZ p. Šoškovi a p. Milecovi ako i p.Holešovi za umožnenie návštevy detí z materskej školy Zástranie v hasičskom zbore.

Napísala: Mária Vasová


Uverejnené v Články, Top
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania