Juniorskí majstri v hokejbale si zmerali sily….

V dňoch 24. – 25.6.2014 sa žiaci  hokejových tried  pri ZŠ,V.Javorku v Žiline, zúčastnili MS juniorov v hokejbale, ktorého sprievodným programom malo byť aj stretnutie medzi ZŠ Hradec Králové a ZŠ V. Javorku Žilina. Išlo o zápas víťazov hokejbalových majstrovstiev v […]

Uverejnené v Články, Top

Hviezdny koniec školského roka na ZŠ, Lichardova

Hviezdnu rozlúčku školského roka 2013/14 zažili žiaci na našej škole. Hudobná kapela 4 ewwer, pod vedením Michala Ďuráka, svojou vlastnou tvorbou odmenila najúspešnejších žiakov našej školy, ktorí získali pekné výsledky v súťažiach a olympiádach v rámci mesta, okresu, kraja …

Uverejnené v Články, Top

Základná škola, Lichardova 24, Žilina

Pozícia: Vychovávateľ ŠKD Aprobácia: —— Úväzok:1,0 Kvalifikačné predpoklady: Stredoškolské vzdelanie, pedagogické Dátum nástupu: 1.9.2014 Požadované doklady: žiadosť o zamestnanie, motivačný list, vysvedčenie, výpis z registra trestov, v súlade s platnou legislatívou. …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Exkurzia – Vodné dielo Žilina

Žiaci 7. ročníka  ZŠ s MŠ  v Brodne vyhrali školskú fotografickú súťaž o najkrajšiu fotku rieky Kysuca. Za odmenu  sa  24.6. zúčastnili exkurzie na Vodné dielo Žilina. Dozvedeli sa pri odbornom výklade technické parametre, účel vodného diela, priemernú ročnú dodávku […]

Uverejnené v Články, Top

ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina – Závodie

ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina – Závodie príjme do pracovného pomeru učiteľku / učiteľa / s kvalifikáciou pre 2. stupeň ZŠ, s  aprobáciou slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk. Nástup do pracovného pomeru je od 1.9.2014. Písomné ponuky záujemcovia zašlite e-mailom […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Informácie o voľnom pracovnom mieste

Miesto práce: Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina Počet voľných pracovných miest: 4 Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ materskej školy. Termín …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Počas letných prázdnin budú otvorené ďalšie triedy materských škôl

Vzhľadom na veľký počet žiadostí od rodičov o umiestnenie dieťaťa do materskej školy počas letných prázdnin, záujem prejavilo 462 rodičov, z toho 63 na všetky termíny, otvorí Mesto Žilina v júli a v auguste  ďalšie triedy v materských školách.Mesto Žilina informovalo …

Uverejnené v Články

Deti svoj deň oslavovali športom

Posledný májový piatok v rámci MDD sa priestory našej školy zmenili na športovisko. Deti plnili netradičné zábavné disciplíny. Zbierali body v individuálnych i kolektívnych súťažiach. Takmer z každej triedy sa stala malá telocvičňa. Vo veľkej prebiehali boje o loptu vo vybíjanej …

Uverejnené v Články, Top

GULÁŠKA 2014 na ZŠ, Lichardova

V sobotu, 10. mája 2014, ako sa už stáva každoročne tradíciou, Rada rodičov našej školy zorganizovala stretnutie pri guláši v príjemnom prostredí Paľovej búdy. Zúčastnili sa jej nie len rodičia, deti ale aj pedagógovia našej školy. Zatiaľ, čo niektorí ockovia od skorého […]

Uverejnené v Články