Počas letných prázdnin budú otvorené ďalšie triedy materských škôl

Vzhľadom na veľký počet žiadostí od rodičov o umiestnenie dieťaťa do materskej školy počas letných prázdnin, záujem prejavilo 462 rodičov, z toho 63 na všetky termíny, otvorí Mesto Žilina v júli a v auguste  ďalšie triedy v materských školách.Mesto Žilina informovalo zákonných zástupcov detí prostredníctvom oznamov s kontaktnými údajmi a poplatkami v materských školách už od mája 2014, že prevádzka materských škôl počas letných prázdnin bude nasledovná: 

 • od 1. júla do 18. júla 2014
  • Materská škola, Limbová 26 , Žilina (Solinky)
  • Materská škola na Ulici A. Kmeťa    

 Záujem o 1. termín prejavilo 274 rodičov a zákonných zástupcov, preto Mesto Žilina otvorí v tomto termíne aj prevádzku Materskej školy na Ulici A.Kmeťa. Rodičia detí už sú o tejto skutočnosti informovaní. 

 • od 21. júla do 8. augusta 2014
  • Materská škola, Puškinova 2165/3,  Žilina (Hliny III)
  • Materská škola, Gemerská 1772,  Žilina (Vlčince)    
  • Materská škola, Stavbárska, Žilina (Bôrik)   

Na letnú prevádzku do Materskej školy, Puškinová, prihlásili 155 detí, kapacitne môže prijať max. 84 detí, z toho dôvodu otvárame i Materskú školu, Stavbárska, Žilina. 

 • od 11. augusta do 22. augusta 2014
  • Materská škola, Nám.J.Borodáča 6, Žilina (Vlčince)
  • Materská škola, Cesta k vodojemu, Žilina (Budatín)
  • Materská škola, Trnavská ulica, Žilina (Vlčince)

 Mesto Žilina posilnilo v tomto termíne prevádzku na Vlčincoch, otvára Materskú školu, Trnavská, nakoľko do MŠ, Borodáča 6, bolo prihlásených 142 detí.


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania