Základná škola, Lichardova 24, Žilina

Pozícia: Vychovávateľ ŠKD
Aprobácia: ——
Úväzok:1,0
Kvalifikačné predpoklady: Stredoškolské vzdelanie, pedagogické
Dátum nástupu: 1.9.2014
Požadované doklady: žiadosť o zamestnanie, motivačný list, vysvedčenie, výpis z registra trestov, v súlade s platnou legislatívou.
Ukončenie výberového konania pohovorom: 28.8.2014
Kontakt: Mgr. Pavlovičová Ida, zbrrhorn@zslichza.edu.sk; 041/7243646, 0910985319


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania