ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina – Závodie

ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina – Závodie príjme do pracovného pomeru učiteľku / učiteľa / s kvalifikáciou pre 2. stupeň ZŠ, s  aprobáciou slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk. Nástup do pracovného pomeru je od 1.9.2014.

Písomné ponuky záujemcovia zašlite e-mailom na  adresu : skola@map.sk ,  v termíne do 27.6.2014.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania