ZŠ Námestie mladosti Žilina v poľsko – slovenskom projekte „Energia zajtrajška…“

V tomto školskom roku bola naša škola partnerom Nadácie „Ľudia – Inovácie – Design“ v Bielsku – Bialej v projekte s názvom „Energia zajtrajška – alebo ako sa starať o životné prostredie a múdro využívať prírodné sily“.

Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, s 10%-nou účasťou Euroregiónu Beskydy a je príkladom cezhraničnej poľsko – slovenskej spolupráce.

Cieľom tohto projektu je proekologické vzdelávanie najmladších obyvateľov slovensko – poľského pohraničia ( 10 – 12 ročných), za použitia atraktívnej multimediálnej techniky, zaoberajúc sa problémami využívania obnoviteľných zdrojov energie v každodennom živote. Metodické a učebné materiály, poskytnuté pre pedagógov v rámci projektu, vzdelávacie hry a kvízy pre žiakov, brožúrky – omaľovánky pre žiakov, mobilná multimediálna dielňa, či inovačné učebné pomôcky prispeli k tomu, že projekt bol pre našich žiakov veľmi zaujímavý, poučný, atraktívny a inšpiratívny.

Ďakujeme poľskej Nadácii „Ľudia – Inovácie – Design“ za možnosť účasti na tomto projekte a tešíme sa na ďalšiu možnú spoluprácu s ňou v budúcnosti…

 

Za kolektív pedagógov ZŠ Námestie mladosti v Žiline
Mgr. J. Weinzettelová

038 046 054 056 087 091 IMG_8739 IMG_8747 IMG_8764 004 032


Uverejnené v Články, Top
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania