Technika nás baví

Na vedecko-technologickej výstave, ktorá sa konala v priestoroch Žilinskej Univerzity sa žiaci 7. ročníka ZŠ s MŠ Brodno oboznámili s rôznymi pokusmi a projektami, ktoré prezentovali domáci a zahraniční študenti v oblasti geografie, chémie, biológie a fyziky. Malým bonusom bolo […]

Uverejnené v Články, Top

ZŠ s MŠ Brodno sa zapojila do podpory mobility

V rámci Európskeho týždňa mobility sa ZŠ s MŠ Brodno  zapojila do podpory mobility a ekologickej dopravy prostredníctvom akcie s názvom “Na bicykli za vzdelaním.” V rámci tejto cyklojazdy žiaci absolvovali hodiny vyučovania a tiež príjemnú cykloprechádzku.Naša škola sa aj […]

Uverejnené v Články, Top

Čachtice, Podolie, Brezová i Piešťany

Žiaci ZŠ s MŠ Brodno sa  25. septembra  zúčastnili zaujímavej exkurzie. Navštívili Čachtice, Podolie, Brezovú i  Piešťany. Žiaci navštívili Čachtický hrad, kde sa zaujímali o históriu života Bátoričky. V obci Podolie v Parku miniatúr mohli vidieť 50 zmenšením hradov, …

Uverejnené v Články, Top

Školáci zo Závodia v Nemecku

Projekt Comenius funguje na našej škole, ZŠ s MŠ Školská 49, od roku 2011. Ide o medzinárodnú spoluprácu detí a učiteľov realizovanú každý rok na inú tému,  na inom mieste a v inej krajine. Realizácia projektu Comenius sa začala na našej škole v roku 2011. Žiaci […]

Uverejnené v Články, Top

Erasmus +

Projekt Erasmus+ bol schválený v roku 2014. Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ. Realizácia projektu na našej škole, ZŠ s MŠ Školská 49, bude trvať dva roky. Ide o mobilitu pedagogických zamestnancov v zahraničí, konkrétne v Anglicku. Do projektu je zapojených päť učiteľov …

Uverejnené v Články, Top

Projekt troch ZUŠ

V dňoch 9. až 14.septembra 2014 sa žiaci ZUŠ Ferka Špániho zapojili do ,,Projektu tří ZUŠ“, ktorý sa realizoval v Blansku (ČR) a okolí. S našimi žiakmi a s hostiteľmi z partnerskej ZUŠ Vyškov sa do projektu zapojili i žiaci […]

Uverejnené v Články, Top

CYKLOJAZDA

Naša škola sa ako jediná zapojila do peknej a pomaly už tradičnej akcie, ktorá sa nazýva výstižne CYKLOJAZDA. Pod vedením nadšenca bicyklovania pána riaditeľa Jána Kotmana a jeho kolegýň Adriany Novákovej Fanovej a Ivany Papánkovej sa stretlo pred školou niekoľko […]

Uverejnené v Články, Top

September – ZŠ V. Javorku

Noc výskumníkov Dňa 26. 9. 2014 sa uskutočnil festival vedy  Noc výskumníkov, ktorého sa zúčastnili žiaci 5.S, 6.S, 7.S, 8.A a 9. A triedy. Žiaci ZŠ V. Javorku sa zapojili do súťaže Merkurihrisko. Za našu školu sa prihlásili 2 družstvá z 9.A a 7.S.  Chlapci 9.A triedy […]

Uverejnené v Články

riaditeľ/riaditeľka ZŠ s MŠ, Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina

Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania