Erasmus +

Projekt Erasmus+ bol schválený v roku 2014. Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ. Realizácia projektu na našej škole, ZŠ s MŠ Školská 49, bude trvať dva roky. Ide o mobilitu pedagogických zamestnancov v zahraničí, konkrétne v Anglicku. Do projektu je zapojených päť učiteľov a riaditeľ školy. Cieľom projektu je predovšetkým zlepšenie odborných kompetencií učiteľov, zlepšenie ich pripravenosti na zmeny z hľadiska modernizácie a internacionalizácie školy, zvýšenie kvality vo výučbe a rozšírenie jazykovej zručnosti učiteľov. Škola chce predovšetkým využiť vzdelávanie učiteľov v zahraničí vo vyučovacom procese, skvalitniť vyučovací proces  v oblasti cudzích jazykov, podporiť sebavedomie učiteľov a využiť získané vedomosti v oblasti manažmentu školy. Účastníci projektu budú študovať a  navštívia mestá: Cambridge, Southampton, Exeter a Shrewsbury.

Cambridge očami pani učiteľky Bittšánskej

V júli 2014 sa v rámci projektu Erasmus+ zúčastnila študijného pobytu  pani učiteľka Evka Bittšánská. Dva týždne strávila v meste Cambridge. Absolvovala kurz zameraný na rozvoj didakticko-metodologických kompetencií frekventantov vo výučbe anglického jazyka pre mladších žiakov a taktiež výučby anglického jazyka metódou CLIL – vyučovanie rôznych predmetov v anglickom jazyku. Naučila sa ako žiakov motivovať a aktivizovať k učeniu cudzieho jazyka a taktiež prepojiť obsahovú stránku učiva s praktickou komunikáciou v cieľovom jazyku prostredníctvom rozvoja kognitívnych vlastností a kultúrnym rastom jednotlivca.

A aký bol Cambridge očami pani učiteľky Evky Bittšánskej?

Kontakt a  prístup  profesionálneho tímu Bell Teacher Campus pod dohľadom charizmatického akademického riaditeľa Jima Scivenera, pobyt v prekrásnych priestoroch Homerton College, prechádzky po Cambridge, poznávanie nových zákutí, miest, kníhkupectiev, trhovísk, obchodíkov a parkov ma nabilo novým elánom, podporilo to vo mne chuť pokračovať v sebazdokonaľovaní a v odhodlaní zdolávať angličtinu s rovnakým entuziazmom, s akým som sa vrátila zo zahraničnej stáže aj minulý rok. Novozískané skúsenosti a kontakty na učiteľov od Mexika až po Japonsko  či Čínu  za to určite stoja. Vysoko si vážim možnosť zažiť Jima Scrivenera ako prednášajúceho lektora, ktorého  rady a odporúčania pre učiteľov angličtiny budem ochotne posúvať ďalej.“

 

IMG_3256 IMG_3244 IMG_3204 IMG_3179 IMG_3156 IMG_2978

 

 

 


Uverejnené v Články, Top
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania