Srdce plné zdravia

Je názov edukačného projektu, ktorý pripravila Slovenská nadácia srdca v spolupráci s Nadáciou Tesco pre žiakov základných škôl. V našej škole sme protagonistov tohto projektu privítali v piatok- 24. októbra a pracovali so žiakmi 7. ročníka. Celá edukácia prebiehala nasledovne: Najprv …

Uverejnené v Články, Top

Základná škola, Námestie mladosti 1

Základná škola Námestie mladosti 1 v Žiline hľadá učiteľa/učiteľku anglického jazyka na 1.stupeň. Termín nástupu je 1.12.2014. Bližšie informácie získate u pani zástupkyne Šenkovej na tel. čísle 041/50 786 17 alebo e-mailom monika.senkova@zshajik.sk.

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Enviroprojekt “Rieka, ktorá učí” v ZŠ s MŠ Brodno 20.10.2014

Téma akcie ” Aktivity na brehu a vo vode rieky Kysuca”. Žiaci 5. ročníka ZŠ Brodno sa vzdelávali na rieke Kysuca. Ich úlohou bolo naučiť sa  geografické pojmy ako sú ostrov, polostrov, záliv, breh. Žiaci 8. ročníka  hľadali, pozorovali a […]

Uverejnené v Články, Top

16. október Svetový deň zdravej výživy na Materskej škole, Čajakova 4, Žilina

Výživa je významný faktor  ovplyvňujúci zdravie človeka. Spoločne s fyzickou aktivitou a genetickou dispozíciou sa podieľa na výslednom výživovom stave jedinca. Deň zdravej výživy sme si pripomenuli i v našej materskej škole netradičným názvom: “ZEMIAKOVÝ DEŇ” . Prečo? …

Uverejnené v Články, Top

Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie

Oznámenie o vyhlásení výberového konania MŠ (Formát PDF, Formát RTF) riaditeľka Materskej školy, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina, riaditeľka Materskej školy, Predmestská 27, 010 01 Žilina, riaditeľka Materskej školy, Puškinova 2165/3, 010 01 Žilina, riaditeľka Materskej …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie

Oznámenie o vyhlásení výberového konania ZŠ (Formát PDF, Formát RTF) riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina, riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Brodno 110,010 14, Žilina. …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

X. ročník „LICHARD CUP“

10. októbra  2014 sa stretli na ZŠ, Lichardova 24 v Žiline už tradične  tri družstvá  vo volejbalovom turnajia zmerali si sily s pedagógmi i priateľmi škôl  zo ZŠ, Javorku 32 a ZŠ, Martinská 20, kde prvenstvo získalo družstvo z javorkovej školy.  Okrem toho, že sú vzorom […]

Uverejnené v Články, Top

Október – ZŠ V. Javorku

Exkurzia do Varína Dňa 2. 10. 2014 sa žiaci 7. A a 7. S  zúčastnili exkurzie vo Varíne – Škola ochrany prírody. Majstrovstvá školy vo futbale V priebehu mesiaca október 2014 sa na škole V. Javorku na novom multifunkčnom ihrisku konali Majstrovstvá školy vo futbale starších …

Uverejnené v Články

Základná škola s materskou školou Brodno je stále ZELENÁ!

Vo štvrtok 9. októbra 2014 sa v priestoroch Mestského divadla P. O.Hviezdoslava v Bratislave uskutočnila Slávnostná certifikácia 9. ročníka programu Zelená škola. Naša škola, Základná škola s materskou školou Brodno, po úspešnom dvojročnom certifikačnom období získala opäť …

Uverejnené v Články, Top

Jesenný futbalový turnaj v školskom klube

Jesenný futbalový turnaj o putovný pohár školského klubu pri ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1 v Žiline. Už niekoľko rokov organizujeme futbalové turnaje, ktoré sú medzi žiakmi veľmi obľúbené. Aj v tomto školskom roku sa malí školáci veľmi tešili […]

Uverejnené v Články, Top