Srdce plné zdravia

Je názov edukačného projektu, ktorý pripravila Slovenská nadácia srdca v spolupráci s Nadáciou Tesco pre žiakov základných škôl. V našej škole sme protagonistov tohto projektu privítali v piatok- 24. októbra a pracovali so žiakmi 7. ročníka.

Celá edukácia prebiehala nasledovne:
Najprv prebiehala prednáška zameraná na činnosť srdca, rizikové faktory a ochorenia srdca a ciev v rannom veku, v ktorej upozornili na príznaky srdcovocievnych ochorení. Žiaci formou prezentácie a plagátov mali možnosť vidieť a porovnať srdce fajčiara a nefajčiara. Ďalej zdôraznili prevenciu detskej obezity ako jedného z rizikových faktorov ochorení srdca a ciev v dospelosti a pozornosť žiakov upriamili na zdravý životný štýl a správnu životosprávu. Po prednáške nasledovali pohybové cvičenia, čo bola ukážka jednej z možnosti starostlivosti o svoje srdce a tiež bola pripravená ukážka zdravých raňajok: vločky, jednohubky – rožtek obložený šunkou a zeleninou a zdravého nápoja.
Žiaci, ktorých rodičia dali súhlas s vykonaním odberu krvi a následne jej vyhodnotenie (zistenie množstva cholesterolu), meranie krvného tlaku a BMI indexu, odišli na merania. Merania si nechali urobiť aj niektorí pedagógovia i ostatní zamestnanci školy. Postupne si všetci žiaci prešli veľkým nafúknutým modelom srdca, kde mohli vidieť zloženie srdca z chlopní, predsiení a komôr. Tento model srdca mali možnosť si pozreli aj žiaci nižších ročníkov.
Všetci zúčastnení žiaci dostali brožúrku s názvom „Naše srdcia bijú pre zdravie“, ktorá obsahuje informácie o dôležitosti pravidelného stravovania, o bioproduktoch, o dôležitosti pohybu pre naše srdce a taktiež receptár s návodmi na nátierky a kokteily.
Všetky merania, ktoré boli uskutočnené budú štatisticky spracované a vyhodnotené. Veríme, že žiakom sa takáto forma vzdelávania páčila a naša škola sa naďalej môže pýšiť prívlastkom „zdravá škola“.


Uverejnené v Články, Top
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania