Dobrovoľníci zo Závodia pokračujú vo svojej činnosti

Keď chodíte do zamestnania a dostávate za odvedenú prácu peniaze, každý si  to  všíma. No nie je to vždy tak. Existuje práca, ktorú si nevšímate  a  ani si neuvedomujete, že ju niekto musí robiť. Je to značkovanie turistických chodníkov, ktoré bezplatne a v prospech všetkých robia dobrovoľníci bez nároku na odmenu.

V Žiline už niekoľko rokov funguje Klub Značkár, ktorého členovia úzko spolupracujú aj so školákmi  na ZŠ s MŠ Školská 49 v Závodí. Ďalšou ich spoločnou aktivitou v rámci Turisticko-značkárskeho krúžku bolo vyznačkovanie turistickej trasy z Hlbokého do Lietavskej Závadky. Žiaci pod vedením  pedagógov Evky Kubovej,  Igora Chodelku a Jána Kaštana a pod odborným dohľadom predsedu klubu Značkár  Stanislava Kučeru urobili veľmi prospešnú vec pre iných. Okrem dobrovoľnej prospešnej práce sa naučili starať sa o čistotu okolia a o vzájomnej empatii a súdržnosti k sebe navzájom, ale aj k iným. V obci Hlboké nás milo privítal  starosta obce vo svojej záhrade. Po zdolaní všetkých prekážok a dobre vykonanej práci sme sa so skvelým pocitom vrátili bezpečne domov. Aktivita sa konala aj vďaka finančnej podpore z Grantu mesta Žilina, za ktorú srdečne ĎAKUJEME.

P1000788 P1000789 P1000790 P1000791 P1000792 P1000793 P1000794 P1000795 P1000798 P1000799 P1000801 P1000802 P1000803 P1000805 P1000806 P1000807 P1000808 P1000809 P1000810 P1000812 P1000815 P1000817 P1000818 P1000819 P1000820 P1000826 P1000827 P1000828 P1000832 P1000833 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Uverejnené v Články, Top
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania