Enviroprojekt “Rieka, ktorá učí” v ZŠ s MŠ Brodno 20.10.2014

Téma akcie ” Aktivity na brehu a vo vode rieky Kysuca”. Žiaci 5. ročníka ZŠ Brodno sa vzdelávali na rieke Kysuca. Ich úlohou bolo naučiť sa  geografické pojmy ako sú ostrov, polostrov, záliv, breh.

Žiaci 8. ročníka  hľadali, pozorovali a skúmali bezstavovce žijúce na brehu a vo vode rieky Kysuca. Spoločnými silami našli za krátky čas viac ako 10 rôznych druhov . Obohatili tak svoje poznanie o nové informácie z ich vlastného prostredia. Následne vytvoria fotoalbum a sprístupnia ho aj svojim spolužiakom.

2 (2) 2 3 (3) 3 4 (4) 4 5 6 1 (1) 1


Uverejnené v Články, Top
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania