Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie

Oznámenie o vyhlásení výberového konania MŠ (Formát PDFFormát RTF)

  • riaditeľka Materskej školy, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina,
  • riaditeľka Materskej školy, Predmestská 27, 010 01 Žilina,
  • riaditeľka Materskej školy, Puškinova 2165/3, 010 01 Žilina,
  • riaditeľka Materskej školy, Limbová 26, 01 07 Žilina,
  • riaditeľka Materskej školy, Rybie námestie 1/1, 010 01 Žilina

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania