Základná škola s materskou školou Brodno

Základná škola s materskou školou  Brodno, Žilina,prijme s nástupom od 3.11.2014 do pracovného pomeru na dobu určitú  učiteľa  na druhý stupeň s aprobáciou matematika- informatika, prípadne  matematika  – geografia. Kvalifikačné predpoklady: v zmysle platnej školskej legistlatívy. Požadované …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Popoludnie so starkými v Materskej škole, Čajakova 4, Žilina

V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Veď boli radosti a boli aj smútky. S radosťou a potešením sme pri príležitosti Dňa starých rodičov […]

Uverejnené v Články, Top

Dobrovoľníci zo Závodia pokračujú vo svojej činnosti

Keď chodíte do zamestnania a dostávate za odvedenú prácu peniaze, každý si  to  všíma. No nie je to vždy tak. Existuje práca, ktorú si nevšímate  a  ani si neuvedomujete, že ju niekto musí robiť. Je to značkovanie turistických chodníkov, ktoré bezplatne […]

Uverejnené v Články, Top

S HADOM NA ZEBRE

Žiaci  2.-5. ročníka ZŠ  v Brodne  sa zapojili do medzinárodnej súťaže Traffic Snake Game -S  hadom na zebre, kde cieľom bolo podporiť bezpečné a udržateľné cesty žiakov do školy (peši, na bicykli, verejnou dopravou alebo spolujazdou autom s inými deťmi) […]

Uverejnené v Články, Top

Primátorský deň 3.10.2014

Počas “primátorského dňa”  sme, žiaci 9. A zo ZŠ Karpatská, navštívili mestský úrad v rámci “dňa otvorených dverí” a tam nás hneď na začiatku privítal samotný pán primátor Igor Choma vo svojej kancelárii. Zodpovedal nám na naše zvedavé otázky. Ďalej […]

Uverejnené v Články, Top

na Budatínskom zámku spoznávali históriu

Žiaci IX. ročníka ZŠ s MŠ Brodno 30.9.2014 na Budatínskom zámku spoznávali históriu .Sprievodcovia im pripravili   krásnu prehliadku . Žiaci sa dozvedeli  veľa  aj  o histórii mesta Žilina a SNP. Vyskúšať si mohli prácu s medeným drôtom a  videli […]

Uverejnené v Články, Top