Popoludnie so starkými v Materskej škole, Čajakova 4, Žilina

V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Veď boli radosti a boli aj smútky.
S radosťou a potešením sme pri príležitosti Dňa starých rodičov v týždni od 06.10.2014.- 10.10.2014 otvorili dvere tried našej materskej školy pre všetky babky, dedkov, starké, starkých.
V úvode spoločného stretnutia sa deti predstavili krátkym programom, po ktorom nasledovalo tvorivé a hravé popoludnie starkých a vnúčat.
V závere aktivít a hier pani učiteľky s deťmi vyslovili želanie básnika Milana Rúfusa:
„Aj napriek svojim šedinám, vždy budeš pre nás jediná.
Aj napriek tvojim vráskam, hreje ťa naša láska.
Prajeme Ti milý starký, starká,
Nech ťa sila neopúšťa, nech Ti stále slúži zdravie.
Či je deň, a či noc hustá.“

Chvíle prežité v materskej škole so svojimi vnúčatami boli príjemné, sprevádzané spomienkami na vlastné detstvo a detstvo ich rodičov.
DSCN3490 DSCN3488 DSCN3487 DSCN3509 DSCN3497


Uverejnené v Články, Top
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania