Ako lepšie zvládať úskalia porúch učenia VII

Pod týmto názvom  ZŠ, Lichardova 24  v spolupráci s CŠPP pri ZŠI Jamník organizuje  už siedmykrát pod záštitou  primátora  mesta, Ing. Igora Chomu a  Odboru školstva a mládeže, 18.11.2014 prerodičov, pedagógov  i  špeciálnych pedagógov  workshop.

Cieľom je pomôcť žiakom so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami a preklenúť ich, analyzovať preferovanie učebných štýlov, spôsoby učenia a  nájsť efektívne a zrozumiteľné stratégie učenia sa v škole i doma.

Pod  vedením   Mgr. Janky Kšiňanovej, PhD., zo ZŠI Jamník, elokované pracovisko Žilina, pod názvom

Štýly učenia – ako pomôcť našim deťom

sa v otvorenej diskusii a výmenou skúseností o možnostiach učenia sa  detí v príjemnej atmosfére auly školy budeme snažiť získať návody, ako ľahšie zvládnuť  problémy  s učením.

Mgr. Pavlovičová Ida


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania