November – ZŠ V. Javorku

Coca-Cola Cup V utorok, 4.11.2014, sa chlapci 9. a 8. ročníka zúčastnili na futbalovom turnaji Coca-Cola Cup v Martine, kde  sme obsadili 3. miesto.

coca-cola cup


 “Živá” červená stužka

Dňa 21.11.2014 sa žiaci našej školy zapojili do realizácie „živej“ červenej stužky. Živú stužku sme vytvorili na umelom ihrisku vedľa školy. Cieľom bolo podporiť kampaň Červené stužky a náväzne, aby sa žiaci zamysleli nad svojim životným štýlom a podporili využívanie voľného času športovaním. Akcie sa zúčastnilo 132 žiakov.

 ziva


 

Farebný deň

V piatok, 21. 11. 2014, sa na našej škole po 1 x konal  farebný deň. Do akcie sa zapojili všetci. Učitelia aj žiaci si obliekli v tento deň na seba všetko červené  alebo ružové. Trieda, ktorá mala najviac kusov týchto farieb získala odmenu. Vyhodnotenie sa uskutočnilo v pondelok v školskom rozhlase. Pochválený bol každý, kto sa zapojil do súťaže.

farebny den


 MO v bedmintone,

21.11.2014 sa naša škola zúčastnila MO v bedmintone, konaných v Žiline. Naše družstvo obsadilo krásne 1.miesto a postúpilo do krajskej súťaže v Martine.

bedminton


 

Korčuľuje celé Slovensko.

Od 6. 11. 2014 sú žiaci našej školy zapojení do projektu Korčuľuje celé Slovensko.

korculovanie


 

Burza informácií

Žiaci 9. ročníka sa dňa 17. 11. 2014 zúčastnili v hoteli Slovakia Burzy informácií, ktorá ich usmernila a nasmerovala, kam ísť ďalej študovať. Cieľom stretnutia bolo kvalitne informovať žiakov v príprave na budúce povolanie.


Zručnosti pre úspech

Základná škola V. Javorku získala 29. 11. 2014  krásne druhé miesto v odbornej technickej súťaži Zručnosti pre úspech, určenej pre žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

zrucnost


Deň otvorených dverí

V utorok dňa 25. 11. 2014 sme v priestoroch našej školy privítali rodičov, starých rodičov a širokú verejnosť pri príležitosti Dňa otvorených dverí. V každej triede vládla tvorivá pracovná atmosféra a dobrá nálada.


 

Astrostop

25. 11. 2014 sa konala v priestoroch Makovického domu v Žiline astronomická vedomostná súťaž Astrostop, na ktorej sa zúčastnil aj reprezentant našej školy.


 

Ekotopfilm

Dňa 28. 11. 2014 sa žiaci našej školy zúčastnili 41. ročníka Medzinárodného festivalu o trvalo udržateľnom rozvoji – Junior festival Ekotopfilm v priestoroch multikín OC Mirage.


 

Náboj junior

Dňa 28. 11. 2014 vybraní 4 žiaci našej školy súťažili v medzinárodnej tímovej matematickej a fyzikálnej súťaži Náboj junior, ktorá sa konala na Gymnáziu Varšavská cesta 1 v Žiline.


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania