Portréty

Dňa 6.11.2014 usporiadali učitelia hudobného odboru ZUŠ Ferka Špániho koncert svojich žiakov s názvom Portréty. Týmto koncertom pokračuje naša škola v medzinárodnom projekte New Music for Kids and Teens, ktorý je zameraný na šírenie súčasnej hudby. Projekt je jednou z hlavných …

Uverejnené v Články, Top

Strašidelný večer na Hájiku

Tak ako každý rok, tak aj tento, sa 28.10. zmocnili našej školy strašidlá a bosorky. Veľkí žiaci za pomoci pani učiteliek a p.vychovávateliek pripravili pre malých žiakov 1.stupňa akciu Halloween. Každý žiak si doniesol vyzeranú tekvicu, ktorá bola zároveň jediným […]

Uverejnené v Články

ZOBER ENERGIU DO VLASTNÝCH RÚK

Projekt „ZOBER ENERGIU DO VLASTNÝCH RÚK“   zobrali žiaci ZŠ, Lichardova naozaj vážne!   V októbri 2014 bol ukončený projekt Nadačného fondu Stredoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis v rámci programu Školy šetria energiu. Žiaci sa presvedčili, že elektrická energia …

Uverejnené v Články, Top

Závodské deti v Paríži

Paríž, jedno z najkrajších miest Európy, nedávno navštívili aj naše deti zo ZŠ s MŠ Školská 49 v Závodí. Niekoľko zaujímavých dní strávených v najromantickejšom meste im prinieslo veľa krásnych zážitkov. Navštívili Notre-Dame, Louvre, známu Invalidovňu s hrobkou Napoleona …

Uverejnené v Články, Top