Strašidelný večer na Hájiku

Tak ako každý rok, tak aj tento, sa 28.10. zmocnili našej školy strašidlá a bosorky. Veľkí žiaci za pomoci pani učiteliek a p.vychovávateliek pripravili pre malých žiakov 1.stupňa akciu Halloween. Každý žiak si doniesol vyzeranú tekvicu, ktorá bola zároveň jediným osvetlením strašidelnej cesty. Po jej absolvovaní boli pre deti pripravené rôzne aktivity – výroba strašidielka, strašidelná telocvičňa, puzzle, omaľovánky, maľovanie na tvár, diskotéka…Na záver si všetci zaspievali Halloweenskú hymnu.
Akcia vyvrcholila súťažou o najkrajšiu tekvicu. Fantázia rodičov a detí bola veľká a vecným cenám sa potešilo 26 detí.
Táto akcia mala veľký úspech a deti sa už tešia na budúci rok.

1.stupeň a ŠKD, ZŠ Námestie mladosti 1, Hájik

080 038 029 223 176 168 129 108 097


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania