V rámci grantu aj v anglickom Southamptone

V rámci grantu aj v anglickom Southamptone

Študijný pobyt v rámci  grantu Erasmus+ absolvoval ako ďalší v poradí v meste Southampton na úplnom juhu Anglicka  riaditeľ  školy (ZŠ s MŠ Školská 49)  Mgr. Ján Majsniar.

Cieľom pobytu bolo spoznávanie nielen anglického školského systému, ale aj  školských systémov v krajinách EÚ (Fínsko, Francúzsko, Taliansko, Rakúsko, Španielsko, Maďarsko). Stretnutiami  v rámci workshopov, prednášok, prezentácií a návštevami  dvoch škôl v Southamptone sa niesli  témy – národné kurikulum, aspekty manažovania škôl, kontrola kvality výchovy a vyučovania, sebahodnotenie, hodnotenie škôl, integrácia a špeciálne potreby žiakov, úloha moderných technológií pri začleňovaní žiakov nelojálnych a marginalizovaných skupín spoločnosti.  V rámci uvedených aktivít sa našiel samozrejme čas aj na prezentáciu slovenskej základnej školy a systému školstva. Návšteva historických častí mesta,  z ktorého  vyplával  pred viac ako 100 rokmi legendárny Titanic, exkurzia do historického skvostu Anglicka – mesta Winchester, ubytovanie, stravovanie a večerné konverzácie v skvelej atmosfére anglickej  rodiny Brendy a Rona Briggs dali celému študijnému pobytu úplný a dokonalý zmysel. Poďakovanie za sprostredkovanie študijného pobytu patrí vzdelávacej agentúre Cambridge Study v zastúpení pána Juraja Smolku.

Southampton očami pána riaditeľa Majsniara:

,,Dni strávené v Southamptone pokladám za veľmi užitočne využitý čas. Cestovanie do Southamptonu z Bratislavy a následne z letiska Stansted malo dobrodružný cestovateľský nádych. Sám, s počiatočnou bariérou v komunikovaní  v cudzom jazyku,  v nám odlišnom, ale veľmi  tolerantnom, až srdečnom prostredí  som sa vydal na 12 hodinové putovanie na juh Anglicka. So všetkou vážnosťou konštatujem, že vôbec  sa nemusíme hanbiť  za svoju prácu v slovenskom školskom systéme. Máme šikovných a múdrych žiakov. Na pracovných stoloch svojich kolegov – riaditeľov škôl v Southamptone som našiel veľmi  málo papierov. Aj tie , ktoré tam ležali, sa týkali výhradne vzdelávania – kontroly, sebahodnotenia školy, tvorby a realizácie vnútroškolských projektov. Keby náš systém nechal slovenského učiteľa učiť  a riaditeľa riadiť namiesto plnenia byrokratických pravidiel a úloh, boli by sme  ešte lepší…“ . 

S1 S4 S3 S2


Uverejnené v Články, Top
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania