Vychovávateľ/vychovávateľka ŠKD

Pozícaia: Vychovávateľ/vychovávateľka ŠKD

Úväzok: 100%

Dátum nástupu: 07.01.2015

Požiadavky:

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.

Žiadosti zasielať e-mailom – riaditel@zskarza.edu.sk alebo poštou na adresu školy do 12. 12. 2014


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania