ZOBER ENERGIU DO VLASTNÝCH RÚK

Projekt „ZOBER ENERGIU DO VLASTNÝCH RÚK“ 

 zobrali žiaci ZŠ, Lichardova naozaj vážne!

 

V októbri 2014 bol ukončený projekt Nadačného fondu Stredoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis v rámci programu Školy šetria energiu.

Žiaci sa presvedčili, že elektrická energia sa dá šetriť v škole, aj doma. Naučili sa, akým spôsobom  môžu sami prispieť k úspore. Získali nové vedomosti o obnoviteľných i neobnoviteľných zdrojoch energie, zmenili postoje vo vzťahu k úspore elektrickej energie a tým aj svoje správanie. V spolupráci s učiteľmi fyziky, informatiky a výtvarnej výchovy uskutočnili zážitkovou formou veľa aktivít. Nadobudli zručnosti vo využívaní IKT pri spracovaní nameraných hodnôt do tabuliek a grafov, urobili prezentácie o vývoji žiarovky, súťažili a svoje kreatívne myslenie využili pri výtvarnom spracovaní plagátu. Naučili sa merať intenzitu osvetlenia luxmetrom a vypočítali, koľko eur sa dá ušetriť výmenou starých svietidiel za nové, úspornejšie.

Škola získala týmto grantom dotáciu takmer 2000€ na výmenu osvetlenia v dvoch triedach, čím sa zlepšilo životné prostredie pre žiakov v škole a vyučovanie bolo pre nich zaujímavejšie a zábavnejšie.

                                                                                                      Mgr. Pavlovičová Ida

6.B svetlá (3) 96138 96142_002 Plagát svetlá


Uverejnené v Články, Top
Najnovšie články