Centrum voľného času

Centrum voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina príjme do pracovného pomeru ekonóma/ekonómku na zástup PN. Nástup možný od 5.1. 2016. Bližšie informácie na cvczilina@cvczilina.sk

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Návšteva ministra školstva na ZŠ, Lichardova

Dňa 7. decembra 2015 nás poctil svojou návštevou minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler. Po srdečnom privítaní žiakmi v podobe kultúrneho programu  ho členovia redakcie školského časopisu Bodka vyspovedali v krátkom rozhovore. Následne si pozrel …

Uverejnené v Články, Top

Materská škola,Čajakova

Miesto práce: Materská škola,Čajakova 4, 010 01 Žilina Počet voľných pracovných miest: 1 Úväzok: 1,0 Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Šachisti z CVČ Žilina opäť úspešne

V uplynulú sobotu  sa zúčastnila 18-členná výprava z CVČ Žilina na 10. ročníku súťaže “O kráľa Rajca”, ktorá je započítaná do “Grand prix mládeže Slovenska”. Bohyňa šachu Caissa nám bola naklonená a odchádzali sme s plnými rukami pohárov, medailí a […]

Uverejnené v Články, Top

VYUČOVANIE S NATIVE SPEAKEROM

Vďaka pani učiteľkám z 1.stupňa, ktoré sa zapojili do projektu English One, opäť zavítal do našej školy Native speaker Paul. Strávil s nami celé vyučovanie, v rámci ktorého odučil nielen hodiny anglického jazyka, ale aj dve vyučovacie hodiny metódou Clil. Naposledy, keď bol […]

Uverejnené v Články, Top

November na ZŠ, V. Javorku 32, Žilina

Naša škola má talent Dňa 4. 11. sa u nás uskutočnila súťaž s názvom Naša škola má talent. Všetky vystúpenia boli krásne a pekne nacvičené. A preto to mala porota v zložení – p. uč. M. Blašková, p. uč. L. Turčáková Michalková […]

Uverejnené v Články

Naša žiačka výherkyňou v súťaži ENGLISHONE

Aj naša škola ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí sa zapojila do súťaže v anglickom jazyku v rámci projektu EnglishOne. V rámci Slovenska sa do súťaže  zapojil rekordný počet učiteľov a žiakov. Spolu 877 učiteľov a približne 20 000 žiakov aktívne pracovalo na úlohách …

Uverejnené v Články

riaditeľ/riaditeľka Zš s mš, Do Stošky

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Upratovačka – ZŠ Námestie mladosti 1

Základná škola, Námestie mladosti 1, 010 15 Ž i l i n a prijme U P R A T O V A Č K U   Názov a adresu zamestnávateľa: Základná škola, Námestie mladosti 1, 01007 Žilina Kategória zamestnancov: Prevádzkový zamestnanec  – Upratovačka Náplň práce:  upratovanie …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Do Základnej školy Jarná sa dobre chodí…

Vďaka výbornej spolupráci vedenia Základnej školy Jarná zastúpenej jej riaditeľom Mgr. Jánom Kotmanom a Odborom školstva a mládeže mesta Žilina, zastúpenom jej vedúcou pani Mgr. Norou Zapletajovou sa podarilo opraviť už značne poškodené vstupné brány spomínanej školy. Opravili …

Uverejnené v Články