Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina

Voľná pracovná pozícia Zástupca riaditeľa školy Úväzok:1,0 Predpokladaný termín nástupu 1.8.2015 Základné požiadavky: kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o zmene …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Klimatická výstava v ZŠ na Hájiku

Pozývame Vás na prehliadku Klimatickej výstavy, ktorá je inštalovaná vo vestibule našej ZŠ. Zapožičalo nám ju OZ Priatelia Zeme – CEPA. Je určená nielen pre žiakov, ale i širokú verejnosť. Výstava pozostáva zo 44 kusov veľkých, fotografických panelov, osadených do […]

Uverejnené v Články, Top

ZŠ s MŠ Dolná Trnovská oznamuje voľné pracovné miesto

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Dolná Trnovská, ponúka voľné pracovné miesto do kuchyne, s možnosťou prijatia do trvalého pracovného pomeru. Termín nástupu od augusta 2015. Bližšie info. na tel. čísle do ŠJ : 041-59 64 096 v pracovné dni […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Prevádzka materských škôl v Žiline počas letných prázdnin

Vzhľadom na blížiace sa letné prázdniny zabezpečilo Mesto Žilina aj v tomto roku prevádzku materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Deti, ktorých rodičia nemajú počas prázdnin dostatok voľna,  budú tak môcť tráviť čas v jednej z otvorených materských škôl. …

Uverejnené v Články

Múzeum na kolesách

Múzeum na kolesách je projekt dvoch bratov,  ktorí prinášajú do škôl iný – zaujímavý spôsob vzdelávania a to je zážitkové vzdelávanie. Žiačka Miška píše: Celý program sa odohrával v našej telocvični, kde nás už čakali dvaja mladí páni – aktéri programu. […]

Uverejnené v Články

SPRÁVANIE JE SPRÁVA

Pod týmto názvom sa  v Základnej škole na Lichardovej ulici konal 25.3.2015 v poradí už ôsmy workshop „Ako lepšie zvládať úskalia porúch učenia“ pre rodičov, pedagógov, špeciálnych pedagógov a výchovných poradcov s cieľom skvalitniť svoj vzťah k deťom a následne zlepšiť …

Uverejnené v Články

Futbalisti MŠK Žilina v Závodí

Dňa 8. 4. 2015 sa v telocvični ZŠ s MŠ Školská 49 uskutočnila beseda žiakov športových tried s futbalistami MŠK Žilina,  s Viktorom Pečovským, Milanom Škriniarom a Jaroslavom Mihalíkom. Porozprávali nám  o svojom detstve, napĺňaní snov a ambícií, o živote profesionálneho …

Uverejnené v Články

Marec na ZŠ, V. Javorku 32

Zelený deň Dňa 2. 3. 2015 sa na našej škole konal farebný deň. Spestrili sme si vyučovanie a veľmi sa nám to páčilo. Učitelia aj žiaci si urobili poriadok vo svojich skriniach a obliekli na seba všetko zelené. Členovia ŽŠR […]

Uverejnené v Články, Top

Prvý ročník EINSTEIN TEEN zaujal

Dňa 30.3.2015 sa na ZŠ s MŠ Školská 49 uskutočnila súťaž EINSTEIN TEEN, ktorú zorganizovalo Metodické oddelenie anglického jazyka pre druhý stupeň v spolupráci s Odborom školstva a mládeže MÚ. Mesto Žilina venovalo všetkým súťažiacim perá a poznámkové bloky s logom mesta …

Uverejnené v Články, Top

Noc s Andersenom na Hájiku…

V jeden marcový večer sa žiaci 2.B triedy ZŠ Námestie mladosti  rozlúčili s rodičmi, aby zažili s pani učiteľkou a pani vychovávateľkou rozprávkovú noc s Andersenom. Počas noci sa spoznávalo, lúštilo, čítalo, súťažilo, hralo, zabávalo i športovalo. Záver patril pyžamovej …

Uverejnené v Články, Top