Klimatická výstava v ZŠ na Hájiku

Pozývame Vás na prehliadku Klimatickej výstavy, ktorá je inštalovaná vo vestibule našej ZŠ. Zapožičalo nám ju OZ Priatelia Zeme – CEPA. Je určená nielen pre žiakov, ale i širokú verejnosť.
Výstava pozostáva zo 44 kusov veľkých, fotografických panelov, osadených do niekoľkých drevených stojanov. Každý panel pojednáva o zmene klímy na konkrétnom území našej Zeme, či jej dôsledkoch, no nielen to…Mnohé panely akoby ponúkali i riešenia týchto závažných problémov, či priam burcujú k zamysleniu.
Z témy prispôsobenia sa ľudstva zmenám klímy na Zemi vychádza i náš projekt „Dažďová záhrada – miesto pre inšpiráciu, poznanie, činy i relax,“ ktorý v súčasnosti realizujeme na našej škole. Práve zakladanie dažďových záhrad vo veľkom merítku je jednou z ciest prevencie pred lokálnymi povodňami, receptom na zmierňovanie dopadov zmien klímy na naše zdravie.
Ďakujeme i touto cestou Občianskemu združeniu Priatelia Zeme – CEPA za nezištné poskytnutie krásnych a inšpiratívnych snímok…
Výstava na našej ZŠ je zdarma a potrvá do konca apríla.

Mgr. Jarmila Weinzettelová
ZŠ Nám. mladosti, Žilina

Klim. výstava1 Klim.výstava2


Uverejnené v Články, Top
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania