Prevádzka materských škôl v Žiline počas letných prázdnin

Vzhľadom na blížiace sa letné prázdniny zabezpečilo Mesto Žilina aj v tomto roku prevádzku materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Deti, ktorých rodičia nemajú počas prázdnin dostatok voľna,  budú tak môcť tráviť čas v jednej z otvorených materských škôl. Zákonný zástupca dieťaťa nahlási záväzný záujem o návštevu materskej školy vo vybranom termíne najneskôr do 22. mája 2015.

Mesto Žilina informuje zákonných zástupcov detí, že prevádzka materských škôl počas letných prázdnin bude nasledovná:

 

  • od 1. júla do 17. júla 2015
  • Materská škola, Jarná 2602/7 (Hliny VII) – kapacita 147 detí
  • od 20. júla do 7. augusta 2015
  • Materská škola, Čajakova (Hliny IV) – kapacita 80 detí
  • od 10. augusta do 21. augusta 2015
  • Materská škola, Petzvalova (Hájik) – kapacita 120 detí

Záväzné prihlásenie dieťaťa do materskej školy na konkrétny termín je potrebné nahlásiť v materskej škole, ktorú dieťa práve navštevuje do 22. mája 2015. Poplatky sa budú uhrádzať v hotovosti v materskej škole, do ktorej je počas leta prihlásené v mesiaci jún 2015. Oznam spolu s kontaktnými údajmi a poplatkami bude zverejnený vo všetkých materských školách od 11. mája 2015.

Pri rozhodovaní o zabezpečení prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa postupovalo na základe štatistík z predchádzajúcich rokov. V prípade zvýšeného záujmu rodičov bude Odbor školstva a mládeže MsÚ v Žiline ďalšiu prevádzku materských škôl operatívne riešiť.

 

 


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania