Prvý ročník EINSTEIN TEEN zaujal

Dňa 30.3.2015 sa na ZŠ s MŠ Školská 49 uskutočnila súťaž EINSTEIN TEEN, ktorú zorganizovalo Metodické oddelenie anglického jazyka pre druhý stupeň v spolupráci s Odborom školstva a mládeže MÚ. Mesto Žilina venovalo všetkým súťažiacim perá a poznámkové bloky s logom mesta Žilina a účastnícke listy. Hlavným sponzorom súťaže bolo vydavateľstvo Oxford Universtiy Press, ktoré venovalo výhercom do súťaže pekné ceny v podobe knižných publikácií. Na súťaži zápolilo dvanásť družstiev zo škôl nášho mesta. Využívala sa metóda CLIL, v ktorej sa používa cudzí jazyk na učenie sa vedomostného predmetu a učenie sa vedomostného predmetu poskytuje príležitosť na používanie cudzieho  jazyka. Súťažiaci museli v anglickom jazyku preukázať  vedomosti v 13 oblastiach – napr. v hudbe, matematike, vede, jazyku, športe, histórii, Žiline, geografii, informatike, umení a kultúre, móde… Organizačne zvládli členky MO ANJ súťaž veľmi dobre a už teraz sa tešíme na ďalší ročník. Veď stať sa mladým Einsteinom chce každý mladý človek. No nie?

Umiestnenie v prvom ročníku EINSTEIN TEEN 2015:

  1. miesto: ZŠ Limbová (Adam Raška, Martina Sartorisová a Karolína Pradeniaková)
  2. miesto: ZŠ s MŠ ul. sv. Gorazda (Michael Jančík, Róbert Bukovinský a Adrián Marušák)
  3. miesto: Spojená škola Kráľovnej pokoja (Matúš Dikoš, Jakub Baumgartner a Mikuláša Belinský)

P1010263 P1010267 P1010277 P1010282 P1010284 P1010289 P1010290 P1010294 P1010297 P1010298 P1010300 P1010251 P1010255 P1010256 P1010257 P1010258


Uverejnené v Články, Top
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania