SPRÁVANIE JE SPRÁVA

Pod týmto názvom sa  v Základnej škole na Lichardovej ulici konal 25.3.2015 v poradí už ôsmy workshop „Ako lepšie zvládať úskalia porúch učeniapre rodičov, pedagógov, špeciálnych pedagógov a výchovných poradcov s cieľom skvalitniť svoj vzťah k deťom a následne zlepšiť ich učebné výsledky

s Mgr. Zuzanou Zimovou, známou terapeutkou a poradkyňou.

Účastníci prediskutovali vplyv rodinných vzťahov na  správania detí, dôvody jeho porúch  a snažili sa nájsť účinné stratégie a východiská, ako zvládať problémové situácie v škole i doma.

Škola má dlhoročné tradície s elimináciou porúch učenia u žiakov, jednou z nich vyučovanie v špeciálnej  triede.

Aj v školskom roku 2015/16 chceme opäť zriadiť ŠPECIÁLNU TRIEDU

v 2. ročníku ZŠ. Privítame všetky deti s trvalým pobytom v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Žilina, ktoré majú problémy s čítaním, písaním, či učením a potrebujú pomoc.

                                                                    Mgr. Pavlovičová Ida, riaditeľka školy

Workshop 25.3 (2) Workshop 25.3 (3)


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania