Zdravá výživa

„Zdravá výživa“. Tento pojem si každý vysvetľuje inak. My si pod ním predstavujeme správne stravovanie, pravidelnú aktivitu a cvičenie. Zdravá výživa rozhodne pomáha zdraviu človeka ako po fyzickej stránke, tak aj po psychickej stránke. Zároveň si myslíme, že ľudia, ktorí […]

Uverejnené v Články, Top

Naše talenty 2015 aj s deťmi zo Závodia

Dňa  20. mája 2015 sa v aule Gymnázia sv. Františka z Asissi uskutočnila prehliadka školskej a mimoškolskej umeleckej činnosti žiakov základných škôl. V programe sa ich predstavilo sedem a patrili  medzi ne aj deti zo ZŠ s MŠ Školská 49. Podujatie zorganizoval Miestny odbor Matice …

Uverejnené v Články

DEŇ MATIEK V ŠKD na ZŠ, V. Javorku v Žiline

Deň matiek patrí k tradičným sviatkom, ktorého korene siahajú až do obdobia antiky. Alternatívou ku Dňu matiek je Deň otcov, ktorý vychádza na tretiu júnovú nedeľu. V jarnom období sme sa s deťmi aktívne venovali hlavne nácviku kultúrneho programu. Na  na […]

Uverejnené v Články

Medzníky 2. svetovej vojny

Dňa 20.5.2015 sa v malej zasadačke Mestského úradu Žilina uskutočnila dejepisná súťaž určená pre žiakov 9. ročníka základných škôl.  Hlavným cieľom súťaže bolo pripomenúť si 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny a oslobodenia našej vlasti  spod nadvlády fašizmu. Hlavným …

Uverejnené v Články

Riaditeľstvo Materskej školy, Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

hľadá zamestnancov na pozíciu : Učiteľka materskej školy na plný úväzok Učiteľka materskej školy na plný úväzok od septembra do konca decembra 2015 Učiteľku na polovičný úväzok ( dopĺňa úväzok riaditeľky MŠ pri deťoch). Kvalifikačné predpoklady : Stredná …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Pomocná kuchárka – výdajňa ŠJ v MŠ

Materská škola, Študentská 15/3, 010 03 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto : pomocná kuchárka -výdajňa ŠJ v MŠ úväzok : 0,75 Predpokladaný termín nástupu 25. august 2015 Žiadosť spolu so životopisom zasielať písomnou alebo elektronickou formou do 10. júna 2015 […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Zlatý Amos

Mgr. Lucia Turčáková Michalková súťažila o titul najobľúbenejšieho učiteľa – Zlatý Amos V dňoch 3. – 5. 5. 2015 sa konalo finále súťaže Zlatý Amos v Košiciach, kde mala zastúpenie aj naša kolegyňa Lucia Turčáková Michalková zo ZŠ, V. Javorku […]

Uverejnené v Články, Top

Apríl na ZŠ, V. Javorku 32, Žilina

MO vo florbale V dňoch 1. 4. a 16. 4.2015 sa na ZŠ, Námestie slobody v Žiline uskutočnili Majstrovstvá okresu vo florbale žiakov ZŠ. O florbal je medzi žiakmi veľký záujem, prihlásilo sa až 18 škôl. Vo všetkých stretnutiach sme […]

Uverejnené v Články

Učiteľka predprimárneho vzdelávania

Materská škola, Andreja Kmeťa 15 v Žiline prijme do pracovného pomeru učiteľku predprimárneho vzdelávania od  24. augusta 2015. Požiadavky v zmysle platnej legislatívy: kvalifikačné predpoklady bezúhonnosť zdravotná spôsobilosť ovládanie štátneho jazyka   Požadované …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľka Materskej školy, Predmestská 27, 010 01 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania