6. ročník mestského kola súťaže „Shakespeare´s Day“

Pri príležitosti narodenia najvýznamnejšieho anglického spisovateľa Williama Shakespeara sa dňa 27. apríla 2015 konala mestská súťaž v recitovaní poézie a prózy v anglickom jazyku „Shakespeare´s Day“. 6. ročník  súťaže zorganizovalo opäť Metodické oddelenie anglického jazyka pre druhý stupeň  v spolupráci s MÚ v Žiline, odborom školstva a mládeže. Súťaž sa uskutočnila v Britskom centre Krajskej knižnici v Žiline. Okrem súťažiacich, učiteľov a členov poroty sa tejto súťaže zúčastnili pozvaní hostia, medzi ktorými boli vedúca odboru školstva Nora Zapletajová a  pracovníčky odboru školstva Viera Benková a Dana Králová, ktoré majú na starosti aj činnosť metodických orgánov. Súťaže sa zúčastnilo 25 súťažiacich. Súťaž bola postupová, kde do mestského kola postúpili víťazi  školských kôl z každej kategórie. Na úvod sa predstavili žiačky ZŠ s MŠ Školská 49 pod vedením Kataríny Janíkovej s choreografiou tanca na anglickú pieseň Flying to Space. Potom sa už súťažilo v troch kategóriách. Hodnotné ceny do súťaže venovalo už po šiesty krát vydavateľstvo Oxford University Press. Porota hodnotila výber a zvládnutie textu, jeho primeranú náročnosť, výslovnosť, prednes a celkový charakter vystúpenia. Po objektívnom zvážení dospela k týmto výsledkom:

  1. kategória: žiaci 2., 3., 4. ročníka:

 1. miesto: Sebastián Procházka, ZŠ s MŠ Školská 49
 2. miesto: Rebeka Račková, CZŠ R. Zaymusa
 3. miesto: Alexandra Masná, ZŠ s MŠ Gaštanova
  2. kategória: žiaci 5., 6., 7. ročníka:

 1. miesto: Matúš Laluha, ZŠ Martinská
 2. miesto: Natália Kordovaníková, ZŠ Limbová
 3. miesto: Lucia Kemková, ZŠ Karpatská
  3. kategória: žiaci 8., 9. ročníka:

 1. miesto: Kristína Labudová, ZŠ s MŠ Školská 49
 2. miesto: Michaela Ďurčanská, ZŠ Lichardova
 3. miesto: Veronika Miková, CZŠ R. Zaymusa

 

Víťazom gratulujeme a zároveň ďakujeme všetkým za účasť na súťaži, vyučujúcim za trpezlivosť a čas, ktorú venovali žiakom pri príprave, Krajskej knižnici za poskytnutie priestorov a ochotu spolupracovať,  vydavateľstvu Oxford University Press za krásne a hodnotné ceny, mestu Žilina za účastnícke listy a darčeky pre súťažiacich a ZŠ s MŠ Školská 49 za spestrenie programu.

Tešíme sa na 7. ročník mestského  kola súťaže  „Shakespeare´s Day“, ktorý sa uskutoční budúci rok.

DSC_0019DSC_0023 DSCN9723 DSCN9720 DSCN9719 DSCN9718 DSCN9717 DSCN9716 DSCN9712 DSCN9708 DSCN9707 DSCN9705 DSCN9703 DSCN9700 DSCN9697 DSCN9695 DSCN9694 DSCN9693 DSCN9692 DSCN9691 DSCN9690 DSCN9687 DSCN9686 DSCN9684 DSCN9682 DSCN9679 DSCN9678 DSCN9677 DSCN9676 DSCN9675 DSCN9671 DSCN9670 DSCN9668 DSCN9665 DSCN9663 DSCN9662 DSCN9660 DSCN9658 DSC_0028 DSC_0027


Uverejnené v Články, Top
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania