Keď v škole nezvoní zvonec, ale tvorivosť a radosť detí

3-fd60f80230ba7d8d8925b90385a76795777c0c65Projektový týždeň ponúkol žiakom druhého stupňa v ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline prácu v netradičných formách vyučovania na rôznych témach podľa vlastného výberu.
Žilina 27. apríla (SkolskyServis.sk) – Už po piatykrát sa žiaci druhého stupňa na Základnej škole Námestie mladosti 1 zapojili do Projektového týždna. Zvonec prestal zvoniť každých 45 minút a prestali sa vyučovať aj tradičné predmety. Každý žiak sa totiž prihlásil do projektovej skupiny, ktorá sa celý týždeň venovala jednej téme.

Jednotlivé témy pripravujú učitelia tak, aby žiakom ponúkli čo najširšie využitie ich teoretických poznatkov, ktoré nadobudli tradičným vyučovaním a zažili ich aplikáciu do praxe. Počas tohto týždňa učitelia dbajú nielen na napĺňanie cieľov svojich tém, ale aj na zámerné rozvíjanie a hodnotenie kľúčových kompetencií žiakov. Učitelia sa snažia každý rok ponúknuť žiakom široké spektrum tém tak, aby každý žiak našiel to, v čom by mohol vyniknúť, využiť svoj tvorivý potenciál a ukázať naplno svoje schopnosti.

Žiaci pracujú v menších skupinách so zvýšeným zreteľom na kooperatívne prinícipy vyučovania. Často sami /a veľmi úspešne/ nesú zodpovednosť za výsledný produkt svojho projektu. Všetky projektové skupiny sa stretávajú v posledný deň Projektového týždňa na Prezentačnom dni, počas ktorého pripravujú rôzne workshopy, výstavy, prezentácie, divadelné prestavenia…. pre žiakov prvého stupňa.

Príkladom vydareného produktu je i Spravodajstvo žurnalistickej projektovej skupiny School Redaction. Žiaci sa pri jeho vyrábaní za pár dní naučili ovládať mnoho technológií, softwarov, slohových a “žurnalistických” postupov, načreli aj do novinárskej etiky, vyskúšali si efektívny self-managment v časovej tiesni… V krátkom vysielaní Vám naši redaktori predstavia témy Projektového týždna 2015. Prajeme príjemné sledovanie.


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania