Medzníky 2. svetovej vojny

Dňa 20.5.2015 sa v malej zasadačke Mestského úradu Žilina uskutočnila dejepisná súťaž určená pre žiakov 9. ročníka základných škôl.  Hlavným cieľom súťaže bolo pripomenúť si 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny a oslobodenia našej vlasti  spod nadvlády fašizmu.

Hlavným organizátorom  bol Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – oblastný výbor Žilina  – pod vedením jeho predsedu  Juraja Drotára s podporou Mestského úradu Žilina- OŠaM a metodického orgánu pre dejepis.

Súťaže sa zúčastnilo 7 základných škôl. Pozostávala z troch častí . V 1. časti riešili súťažiaci  testové  úlohy z okruhu vedomostí o 2.svetovej  vojne vo svete, o Slovensku počas 2.sv. vojny, o SNP a Karpatsko-duklianskej operácii. V druhej  časti spoznávali pamätníky na obrázkoch .  V tretej časti žiaci predstavovali  svoje projekty na  tému 2. svetovej vojny. Súťažiacii boli veľmi dobre pripravení, jednotlivé projekty svedomite vypracovali. Okrem cien a diplomov, ktoré boli v závere súťaže odovzdané, všetkých zúčastnených čaká  za odmenu výlet do Banskej Bystrice.

Konečné poradie:

  1. ZŠ Karpatská
  2. ZŠ Martinská
  3. ZŠ s MŠ Gaštanová

Diplomy a knihy získali: ZŠ V. Javorku, ZŠ Ulica sv.Gorazda 1, Spojená škola Belá, ZŠ Námestie mladosti.

Všetkým patrí poďakovanie.

IMG_2188 IMG_2189 IMG_2190 IMG_2194 IMG_2197 IMG_2212 IMG_2219 IMG_2221 IMG_2222 IMG_2223 IMG_2224 IMG_2227 IMG_2230


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania