Pomocná kuchárka – výdajňa ŠJ v MŠ

Materská škola, Študentská 15/3, 010 03 Žilina
oznamuje voľné pracovné miesto :
pomocná kuchárka -výdajňa ŠJ v MŠ
úväzok : 0,75
Predpokladaný termín nástupu 25. august 2015
Žiadosť spolu so životopisom zasielať písomnou alebo elektronickou formou
do 10. júna 2015
na adresu : Materská škola
Študentská 15/3
010 03 Žilina
alebo e-mail : mspch@mail.t-com.sk


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania