Riaditeľstvo Materskej školy, Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

hľadá zamestnancov na pozíciu :

  • Učiteľka materskej školy na plný úväzok
  • Učiteľka materskej školy na plný úväzok od septembra do konca decembra 2015
  • Učiteľku na polovičný úväzok ( dopĺňa úväzok riaditeľky MŠ pri deťoch).

Kvalifikačné predpoklady :

  • Stredná pedagogická škola, odbor učiteľstvo pre MŠ
  • Vysoká škola I. a II. stupňa predškolská a elementárna pedagogika

Žiadosti posielať do 15. júna 2015


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania