DLHÁ CESTA ZA ÚSPECHOM

V dňoch 1. – 6. júna sa vo francúzskom meste Toulouse konal 29. ročník Medzinárodného festivalu detských a študentských divadelných skupín Eclairs de Scène, na ktorom mala naša republika i mesto Žilina svoje zastúpenie.

Žiaci so ZŠ s MŠ Školská 49  v  Žiline – Závodí sa predstavili rozprávkovou hrou O Šípkovej Ruženke, do ktorej boli zahrnuté  prvky slovenskej kultúry, tanca či hudby.  Stredoškoláci z OA Veľká okružná 32 v Žiline zahrali príbeh o kráske a zvierati, v ktorom prepojili rozprávkový svet vzťahov, nádejí a citov so svetom dnešných mladých ľudí. Intenzívna príprava obidvoch skupín nebola márna, pretože obe predstavenia zaujali obecenstvo, ktoré ich ocenilo silným potleskom s výkrikmi bravó! Tie potešili nielen účinkujúcich, ale aj tých, pod vedením ktorých prípravy prebiehali: Mgr. Evu Kubovú, Mgr. Janu Dikošovú a Annu Šustekovú za žiakov ZŠ a za OA VO ZA Mgr.art. Petra Palika, PhD. a Mgr. Janu Skotnickú.

Táto úspešná cesta sa uskutočnila s podporou vedenia oboch škôl a odborov školstva MÚ Žilina a ŽSK, za ktorú účastníci úprimne ďakujú. Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí sa podieľali na príprave kulís, choreografie, hudby,  zapožičanie kostýmov, bezpečnú prepravu a sprievodné slovo.

11 12 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 15 16 1718 19 20 2122 23 24 2526 27 28 2930 31 32 3334 35 36OLYMPUS DIGITAL CAMERA2 3 4 56 7 8OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA


Uverejnené v Články, Top
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania