Oslavy Medzinárodného dňa detí na ZŠ, Lichardova 24 v Žiline

Medzinárodný deň detí oslávili žiaci ZŠ Lichardova v Žiline športovo. V pondelok, 1.6.2015, si triedne kolektívy 1. i 2. stupňa zmerali sily v rôznych zaujímavých disciplínach. Mladší žiaci súťažili v prelievaní vody, hode do kruhov aj na terč, v hádzaní mince do vody, v prenášaní vajíčka, behu so švihadlom a rozlišovaní vôní. Starší žiaci si vyskúšali svoje sily v preťahovaní lanom, šplhu na tyči, hrali vybíjanú i futsal a pretekali vo švédskej štafete. Nebola núdza ani o povzbudzovanie či sladké odmeny. Najúspešnejšie triedne kolektívy i jednotlivci boli slávnostne odmenení v aule školy. Na prvom stupni zvíťazila 4. B trieda, 2. miesto obsadila 3. C a na 3. mieste skončila 4. C. Absolútnym víťazom medzi jednotlivcami sa stal Samko Vavák z 3. C triedy. Na II. stupni bolo poradie najlepších tried nasledujúce: na 1. mieste sa umiestnila 8. A, 2. miesto získala 8. B a na 3. mieste skončila 5. B trieda. Víťazom blahoželáme!

Mgr. A. Višňovská

P1170715 Športový deň (2) Športový deň (3) P1170710


Uverejnené v Články, Top
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania