Materská škola Zástranie 284, Žilina

Voľné pracovné miesto : Materská škola Zástranie 284, Žilina

Pozícia: hlavná kuchárka

Kvalifikačné predpoklady: vyučená kuchárka

Prax: min. 5 rokov

Iné požiadavky: znalosť normovania jedál, zdravotný preukaz

Tel : 041/5654537

Mob.0904 526 999


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania